Lasse Kristiansen, Youngfish. Foto. Youngfish

Er sjømatnæringen bare et luftslott? – YoungFish konferansen 2021

Årets konferanse har som formål å dra diskusjonen om sjømatnæringen hele veien ned fra  2030 til 2021.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

For ti år siden delte næringen visjoner om femdobling og det var få som hevet  øynene over ambisjonen om å produsere 2,5 millioner tonn laks i 2020. Ett tiår senere er produksjonsvolumet i Norge flatet ut og mange av de samme fundamentale utfordringene er uløst. I tillegg går rundt 200 000 nordmenn arbeidsledig, samtidig som næringen importerer arbeidere fra over grensen for å jobbe på norske fiskemottak og slakterier. 

I lys av pandemien og konsekvensene dette har for norsk næringsliv så var det flere spørsmål  som ble naturlig og sentrale i utforming av årets konferanse, sier Jørgen Skeide, leder for  konferansen: «Gjør "annerledeslandet" Norge nok for å sikre at vi passerer de hindrene som  bremser sjømatnæringens utvikling videre? Hvordan skal vi kunne øke produksjonen når de  gode innsatsfaktorene til lakseforet også er våre største knapphetsfaktorer? Er de store  visjonene for sjømatnæringen bare et luftslott?» 

Årets YoungFish konferanse går av staben 10. februar og innledes av ingen andre enn  statsminister, Erna Solberg. På deltagerlisten finner vi et bredt spekter av ledere i næringen,  politikere, og fageksperter. YoungFish konferansen er laget av de unge, for de unge i  næringen så vi er utrolig stolt over at vi har fått YoungFisher Lasse Kristiansen til å lede oss  gjennom dagen. Antall påmeldinger så langt har vært overveldende, å arrangere konferansen digitalt muliggjør deltagelse for flere, ikke bare fordi den er gratis, men og lettere tilgjengelig,  deler Jørgen.