Vaksinering. Foto: MSD Animal Health.

Økt vaksinering i september

- Etter nedgang i vaksinering i både juli og august, ser vi nå at tallene for året som helhet jevner seg ut. Hittil i år (YTD) ligger vi omlag fem millioner doser bak samme periode i fjor. Det er 228 millioner vaksinerte laks siden nyttår, mot 233 millioner i tilsvarende periode ifjor, sier produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I overkant av 36 millioner laks fikk multikomponentvaksine i september, mot 24,5 millioner i september 2015. Også PD-vaksineringen steg. Det kommer frem i en pressemelding MSD Animal Health.

Summeres tallene 12 måneder tilbake i tid («Moving AnnualTotal»), gikk det ut 311 million doser med multivaksiner. Det er mindre enn samme periode i 2015/2014 da 323 millioner laks fikk multivaksine, viser tallmateriale fra Farmastat.

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot PD.

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til disse tallene, da ILA-vaksiner ikke blir registrert i Farmastat.

Redusert produksjon?

- Mesteparten av fisken som vaksineres i september er 1.-åring som sjøsettes neste vår, men vi vet at det fremdeles er noe 0-åring som vaksineres så seint som denne uken. Vi hører at markedet etterspør stor smolt til utsett, noe som kan føre til at det produseres færre individ, men at biomassen holdes lik.  Det er derfor for tidlig å si noe om hvor stort 0-åringsutsettet er i år, sier Sævareid.

Hun legger til at det i følge statistikk fra Fiskeridirektoratet var en nedgang i utsett av settefisk på 4,23% fra januar til august, sammenlignet med samme periode i 2015. Når oktober er omme, og den siste 0-åringen har gått i sjøen  får vi se om nedgangen i produksjonen er reell, eller om noen oppdrettere benytter muligheten til å spre utsettet over tid.

- Tanken bak å sette ut stor smolt er for å korte produksjonstiden i sjø. Høstutsatt fisk (0-åring) begynner man gjerne å slakte etter omlag 12 måneder i sjø, de første 0’åringene fra 2016 vil slaktes trolig tidlig neste høst.

Mer PD-vaksinering

Salget av PD-doser økte til 13,3 millioner i september i år, opp fra 10,7 millioner ifjor. Hittil i år (YTD) er det solgt 83,4 millioner PD-doser, mot 76,2 millioner ifjor.

- Tradisjonelt gjorde man seg ferdig med PD-vaksinering av 0-åringen i juli/ august, for så å vaksinere med multivaksine i august/september. Nå kan det se ut til at oppdretterne i områder der det er behov for beskyttelse mot PD i hovedsak velger ettstikksløsningen, og dermed forskyver litt på vaksineringen. Å stikke fisken én gang fremfor to, gjør at oppdretterne får større spillerom til tidspunktet for vaksinering da fisken sultes og håndteres bare én gang, sier Sævareid.

Flere fisk har blitt PD vaksinert de siste 12 måneder (MAT) enn foregående år; 114,7 milloner fisk har fått PD-vaksine de siste 12 måneder mot 107,9 millioner fisk samme periode i fjor.  Sævareid forklarer denne oppgangen med at noen oppdrettere nord for den endemiske sonen for PD-viruset har valgt å vaksinere mot PD-viruset.