Illustrasjonsfoto av oppdrettsanlegg.
Illustrasjonsfoto av oppdrettsanlegg.

Ser store muligheter for privat 5G på oppdrettsanlegg

Kyndryl mener private 5G-nettverk representerer store muligheter for oppdrettsbransjen. Sammen med Nokia vil selskapet designe, levere og drifte private 5G-nett for norske oppdrettsanlegg.

Publisert

Kyndryl ble etablert da IBM i fjor skilte ut avdelingen Managed Infrastructure Services og er leverandør av it-infrastrukturtjenester med rundt 90 000 ansatte i over 60 land.

Et nytt og stort satsingsområde i Norge er private 5G-nettverk for ulike produksjonsprosesser. Private 5G-nettverk er helt lukkede nett på et avgrenset område, som for eksempel et oppdrettsanlegg. De kjennetegnes av høy kapasitet, dekning og oppetid – og sikrer at data ikke kommer på avveie.

Torben Holm, Manager Global Practices, i Kyndryl Norway.
Torben Holm, Manager Global Practices, i Kyndryl Norway.

- Private 5G-nettverk kan understøtte bedriftenes industri 4.0-satsinger på innsamling av data for kontroll og effektivisering av produksjonsprosesser, sier Torben Holm, som er ansvarlig for Kyndryls 5G-satsing i Norge.

Det kan eksempelvis handle om data fra sensorer som benyttes i produksjon til å gjennomføre kvalitetskontroll, vedlikeholde produksjonsanlegg og gi bedre innblikk i produksjonsdata for optimalisering av produksjonsprosesser.

- Private 5G-nett åpner for én tilkoblet enhet per kvadratmeter, noe som er en enorm dekningsgrad. Dette gjør at virksomheter kan hente ut informasjon fra enheter de tidligere ikke fikk data fra, eller som har vært isolert i komplekse produksjonsmiljøer, sier Holm.

Under visse produksjonsforhold vil private 5G-nett også være en mer sikker, stabil og kostnadseffektiv løsning enn tradisjonelle trådløsnett, ifølge Holm.

- Endelig har vi en teknologi for å koble produksjonsprosesser til moderne datasystemer. Med høyere tetthet av enheter og økt stabilitet på dataoverføringen ser vi enorme muligheter, avslutter Holm.