Ministeren sammen med Atle Fiskå, leder for Skrettings forskningsstasjon på Lerang. Han stod for omvisning på anlegget og ministeren viste stor interesse og hadde gode spørsmål om drift og om videre utvikling av et bærekraftig norsk havbruk. Foto: Kirsti K. Sømme, Blue Planet.

96 millioner fra Grønn Plattform til lavutslipps verdikjede for havbruk til havs

18 havbruksselskaper, leverandørbedrifter og  forskningsinstitusjoner med felles krafttak for å gjøre bærekraftig havbruk til havs til et nytt norsk industrieventyr.

Publisert Sist oppdatert

Konsortiet har fått 96 millioner kroner fra Grønn Plattform for å utvikle  lavutslippsverdikjeder for havbasert havbruk. Storsatsingen skal redusere miljø- og  klimaavtrykket og forbedre fiskevelferden gjennom innovasjoner innen havbasert- og  lukket teknologi, biologi, fiskefôr, elektrifisering, digitalisering og logistikk.  

- Havbruk til havs har både potensiale til å være en løsning for en mer bærekraftig global matproduksjon, men også til å skape milliardverdier for Norge. Det er imidlertid mange utfordringer  å ta tak i før vi er der. Nå lanserer industri og forskning tidenes største satsing for å utvikle mange av  disse løsningene, slik at vi kan komme nærmere realisering, sier Ragnar Tveterås, professor ved  Universitetet i Stavanger, som koordinerer konsortiet. Prosjektet har sitt utspring fra Stiim Aqua  Cluster, som ledes av Blue Planet AS.  

Havbruk kan spille en avgjørende rolle i å sikre mat til en global befolkning som vil overstige ni  milliarder i 2050. Til det behøves ny teknologi som gjør at verdens matproduksjon kan økes samtidig  som miljøet i havet bevares og verdens ressurser ivaretas på en forsvarlig måte. 

I Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» har partnerselskaper fra  alle ledd i verdikjeden gått sammen med FoU-institusjoner og underleverandører om en felles  søknad. Grieg Seafood ASA, Skretting, SalMar Ocean AS, Moreld Aqua AS, FishGLOBE AS, Hauge Aqua  AS og Blue Planet AS står bak søknaden sammen med FoU-leverandørene NORCE,  Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, NMBU, NTNU, UiB, UiS, Høgskulen på Vestlandet,  Simula, The University of Melbourne og University of Florida. I tillegg involverer prosjektet Norway  Royal Salmon, ABB og andre underleverandører.  

Målet med prosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» er å levere ny kunnskap og  teknologi slik at offshore havbruk bidrar til reduserte klimagassutslipp, oppnår lavere miljøavtrykk og  god fiskevelferd. Havbruk til havs skal bli konkurransedyktig i markedet og kan gi en verdiskaping på  oppimot hundre milliarder kroner.  

Havbruk til havs gir havbruksnæringen nye utfordringer med de ekstreme bølge- og vindforholdene  til havs. I tillegg vil det kreve nye løsninger for å håndtere lange avstander og forhold for  oppdrettsfisken som hittil er lite kartlagt. Prosjektet skal lede til kunnskap og innovasjon som  reduserer energibruk og klimaavtrykk, og gir fisken gode livsbetingelser.  

Grønn Plattform-prosjektet skal bidra til produksjon av bærekraftig lakseprotein med et vesentlig  lavere klimaavtrykk per kilo enn kjøttproteiner fra landbruket. Prosjektet skal også redusere  miljøavtrykket og bidra til å sikre biologisk mangfold i hav og elver. 

Prosjektet vil også bidra med kunnskap til myndighetenes videre arbeid med å lage regulatorisk  rammeverk, standardisering og sertifiseringer for havbruk til havs.  

Gjennom sju delprosjekter skal de involverte selskapenes og forskningsinstitusjonenes arbeid blant  annet lede frem til innovasjoner innenfor disse områdene:  

1. Grønn pellet for undervannsfôring til havs 

2. Robust postsmolt i lukkede sjøanlegg 

3. Elektrifisering av oppdrett til havs 

4. Kontrollsystem for semi-autonome oppdrettsanlegg til havs 

5. Bedre fiskevelferd og økt overlevelse 

6. Logistikk til havs  

7. Kompetanseprosjekt med hovedmål å utvikle kunnskap og teknologi som bidrar til  miljømessig, økonomisk og sosialt bærekraftig utvikling av verdikjeder for havbruk til havs 

Støtten fra Grønn Plattform utbetales over 3 år.