Strøm på merdkanten kan benyttes for lading av elbåter og kraft til teknisk utstyr på lokasjonen. Illustrasjonsfoto: ABB.
Strøm på merdkanten kan benyttes for lading av elbåter og kraft til teknisk utstyr på lokasjonen. Illustrasjonsfoto: ABB.

Laks på landstrøm sparer utslipp tilsvarende 180 000 biler

En studie fra Bellona og ABB viser at ytterligere elektrifisering i sjøfasen av lakseproduksjon kan kutte utslipp av klimagasser med 360 000 tonn CO2 årlig.

Publisert

Det tilsvarer utslippene til 180 000 biler, flere enn alle rene elbiler i Norge. Ifølge Anders Karlsson-Drangsholt, seniorrådgiver for havbruk i Bellona, er potensialet stort for å øke bærekraften i havbruksnæringen.

- Selv om halvparten av norske oppdrettsanlegg for laks drives med strøm fra land, kan fire av fem anlegg som fortsatt kjører på lokale dieselaggregater, forsynes fra nettet, sier Karlsson-Drangsholt i en pressemelding. 

Med et slikt grønt skifte kan bransjen redusere klimaavtrykket med 360 000 tonn CO2 årlig. Seniorrådgiveren peker på at en overgang til landstrøm blir enda viktigere fremover.

- Lakseoppdrett er spådd sterk vekst de neste tiårene. Uten effektive tiltak vil CO2-utslippene også øke. For å være rigget for framtiden må næringen kutte utslipp der det er mulig, oppfordrer han.

Eksisterende løsninger

Løsningene Bellona og ABB presenterer i studien om laks på landstrøm, inkluderer blant annet energilagring i batterier og strømtilførsel helt ut på merdkanten som muliggjør helelektrisk drift og ladning av elbåter.

- Dette er lavthengende frukter for elektrifisering og utslippskutt, kommenterer Karlsson-Drangsholt.

- Landstrøm vil også gi bedre arbeidsmiljø på båter, flåter og merdkanten fordi det fjerner eksos, motorstøy og vibrasjoner. I tillegg kan elektriske løsninger øke påliteligheten, redusere vedlikeholdsbehovet og gi økonomiske fordeler i et livssyklusperspektiv, legger han til.

Selv om det er en rivende utvikling innen elektrifisering og energilagring med batterier og brenselsceller for både maritime, offshore og landbaserte applikasjoner, baserer studien seg på eksisterende løsninger.

- Løsningene vi presenterer er tilgjengelige nå. Havbruksbedriftene trenger derfor ikke vente på teknologiutvikling for å sette i gang. Løsningene er klare for levering, sier Steffen Waal, administrerende direktør ved ABB i Norge.

Synergier og ny næringsvirksomhet

Han trekker også fram at strømkabel til oppdrettsanleggene kan kombineres med kommunikasjonsløsninger til fjernovervåking og landbaserte driftssentraler som kan dekke flere anlegg.

- Elektrifisering kan derved tilrettelegge for effektivisering av driften, forteller Waal.

Direktøren ser også gode muligheter for at laks på landstrøm vil kunne skape ny næringsvirksomhet.

- Se hva petroleumssektoren har betydd for utviklingen av leverandørindustrien, landets nest største eksportnæring etter olje og gass. Løsninger for landstrøm og elektrifisering av havbruksnæringen har også et bra potensial i tillegg til et opplagt bidrag til økt bærekraft for havbruksnæringen, avslutter Steffen Waal.

Les studien her. 

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige klimaløsninger.