ABB leverer automatiseringsløsninger til Lerøys nye fiskeslakteri og foredlingsanlegg på Hitra. Illustrasjon: Lerøy Midt.

ABB leverer automatisering til Lerøys nye anlegg på Hitra

Lerøy Midt AS har tildelt ABB en ordre på integrerte automatiseringsløsninger til et nytt fiskeslakteri og foredlingsanlegg i Norge som vil sette en ny produktivitetsstandard, kommer det frem i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

ABB-teknologi skal bidra til høyere effektivitet og mer bærekraftig produksjon ved det nye anlegget som Lerøy Midt bygger på Hitra i Sør-Trøndelag. Investeringen på anslagsvis 700 millioner skal erstatte selskapets to eksisterende fabrikker på øya, samtidig som totalkapasiteten økes skriver ABB i en pressemelding.

- Vi setter stor pris på avtalen som viser at Lerøy Midt har troen på at ABB har teknologi som bidrar til sikker, pålitelig og effektiv drift av prosessene i både produksjonsanlegget og bygningene. Våre kraft- og automatiseringssystemer er velprøvde gjennom flere tiår innen blant annet landbasert industri, olje og gass, og bygg, sier Borghild Lunde, leder av olje- og gassvirksomheten i ABB i Norge.

- Vi valgte ABB som leverandør grunnet en kombinasjon av kompetanse, gode løsninger, kvalitet på løsninger og pris. I tillegg ønsket vi en ny aktør inn i vår bransje som kan ta med seg kompetanse og erfaring fra andre områder, slik som ABB har innenfor for eksempel olje og gass, og dermed være med på å ta oss et steg videre. Vi opplever ABB som en proaktiv og profesjonell samarbeidspartner og har store forventninger til det ferdige resultatet, forklarer Frode Arntsen, produksjonsdirektør Industri hos Lerøy Midt.

Til anlegget, som skal stå ferdig våren 2018, skal ABB blant annet levere styringssystemet 800xA, datafangst– og analysesystemet Decathlon, frekvensomformere og avanserte kontrollromsløsninger for døgnkontinuerlig drift. Lerøy Midt har valgt en høyere automatiseringsgrad enn det som tradisjonelt har vært normalt for slike anlegg.

- Vi har fleksible løsninger som er ideelle der mange systemer skal fungere sømløst sammen, som maskinparken i Lerøy Midts nye fiskehåndteringsanlegg, sier Lunde.

Alle relevante data fra maskiner og hjelpesystemer blir samlet inn til et overordnet system slik at operatørene til enhver tid har full oversikt over status i anlegget. I tillegg vil digitalisering og stordata for analyse og beslutningsstøtte ytterligere kunne bidra til bedre drift og kontinuerlige forbedringer, blant annet via servicetjenester fra ABB.

Moderne slakte- og håndteringsmaskiner og effektive bygningsløsninger kombinert med ABBs automatiseringsteknologi gjør at Lerøy Midt får et fremtidsrettet anlegg.

ABB er allerede en viktig aktør innen automatisering og kraft til havbruksnæringen, blant annet fiskefôrproduksjon i Norge.

- Denne ordren gjør at vi får et enda bedre fotfeste innen havbruk, en bransje hvor vi forventer fortsatt høy aktivitet framover. Det er stor etterspørsel etter fisk, og effektive og stabile produksjonsprosesser er viktige bidrag til konkurransekraften i næringen, sier Lunde.