Knut Nesse i AKVA Group og Victor Jensen i Abyss. Foto: Abyss
Knut Nesse i AKVA Group og Victor Jensen i Abyss. Foto: Abyss

Abyss Group AS slås såmmen med AKVA Marine Services

Abyss og AKVA har i dag inngått en avtale om å slå sammen Abyss og AKVA Marine Services AS.

Publisert Sist oppdatert

AKVA vil etter transaksjonen fortsette som  eier i det sammenslåtte selskapet. Som en del av avtalen vil et investeringsfond kontrollert av Icon  Capital AS («Icon») investere NOK 100 millioner i selskapet, og gjøre ytterligere kapital tilgjengelig for videre vekst. LIN AS, som er eksisterende investor i Abyss, vil også gå inn med ytterlige kapital,  og både AKVA, Icon og LIN vil være representert i Abyss sitt styre sammen med nåværende hovedeier i Abyss. 

Abyss er et av Norges servicebåtselskaper for oppdrettsnæringen. Transaksjonen som nå  gjøres sikrer at selskapet får kapasitet og leveringsevne for nye og eksisterende kunder i hele Norge. Selskapet vil ha en meget god finansiell posisjon, med kapital tilgjengelig for videre vekst,  både geografisk og i tjenestetilbudet. 

- Abyss har hatt en veldig god utvikling og en fantastisk vekst over mange år. Nå tar vi et stort og  viktig steg for å realisere mulighetene vi ser i markedet, og målet er å bli et av Norges klart ledende  serviceselskaper til oppdrett og andre havbaserte næringer. Vi har også ambisjon om å fortsatt  bidra til å utvikle denne flotte næringen med gode tjenester til kundene, og trygge forhold for folk  og miljøet vi opererer i, sier Victor Jensen, administrende direktør, Abyss Group AS.

- Transaksjonen bringer sammen noen av Norges mest erfarne investorer og industrielle selskaper i  oppdrettsnæringen, og vi i Abyss gleder oss til å utvikle selskapet videre sammen med nye medeiere.  Vi er også glade for å kunne tilby dyktige ansatte nye utviklingsmuligheter i et større selskap, poengterer han. 

- Vi er veldig fornøyde med å kunne kombinere AKVA Marine Services AS med Abyss og ser frem til å  fortsette som eiere i selskapet. Abyss vil ha en unik plattform for å kunne tilby tjenester til kunder  over hele Norge, og selskapet vil være godt posisjonert for videre vekst og en attraktiv utvikling for  aksjonærene fremover, sier Knut Nesse, CEO i AKVA group.