Nominert til Fiskevelferdsprisen

Hans Petter Kleppen er forskningsdirektør i ACD Pharma og har siden starten i 2010 ledet FoU-arbeidet
med bakteriofager til bruk mot skadelige bakterier i havbruk.
Hans Petter Kleppen er forskningsdirektør i ACD Pharma og har siden starten i 2010 ledet FoU-arbeidet med bakteriofager til bruk mot skadelige bakterier i havbruk.

Slår ned smittepress med bakteriofager

Det er dokumentert hvordan fisk kan skille ut store mengder Yersinia-bakterier i forbindelse med stressende operasjoner som avlusning, transport, sortering eller vaksinering. Nå har man tatt i bruk bakteriofager til å fjerne smittepresset og derigjennom hindre påfølgende utbrudd av sykdommen yersiniose. For dette arbeidet nomineres ACD Pharma for deres utvikling av bakteriofag- produktet Custus®YRS.

Etter mange år med «verdens laveste antibiotikaforbruk» i norsk havbruksnæring, er ulike bakteriesykdommer igjen på fremmarsj. Denne bekymringsverdige utviklingen stiller oppdretterne overfor vanskelige valg. Skal en behandle sykdommene med antibiotika, noe som vil mangedoble forbruket og ødelegge et av de beste omdømmepunktene næringen har, eller skal en ta ut den sykeste fisken og ellers godta redusert velferd i populasjonen? Nå finnes også et tredje alternativ.

- Man kan sammenligne det med bruk av marihøner i drivhuset. I stedet for å bruke kjemikalier, introduseres skadedyrene for sine naturlige fiender. Sånn sett er det en veldig bærekraftig form for bakteriebekjempelse, og helt uten de uheldige bivirkningene assosiert med  antibiotika, sier forskningsdirektør Hans Petter Kleppen i ACD Pharma.

For i naturen er det nettopp bakteriofager som er bakterienes fiender. Som en viktig del av den naturlige mikrofloraen er funksjonen deres å hindre at enkeltbakterier blir for dominerende.

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk