Prosjektet skal utvikle kunnskap og løsninger i industriell skala for behandling av oppdrettslaks mot parasitter som lakselus og amøbesykdommen AGD, ved hjelp av ferskvann produsert ved avsalting av sjøvann.
Prosjektet skal utvikle kunnskap og løsninger i industriell skala for behandling av oppdrettslaks mot parasitter som lakselus og amøbesykdommen AGD, ved hjelp av ferskvann produsert ved avsalting av sjøvann.

Skal frambringe ferskvannsbasert løsning for å fjerne lakseparasitter

Norges forskningsråd innvilget nylig støtte til det treårige industriprosjektet Ectoremover, med Akvafresh som prosjekteier og Sintef Fiskeri og havbruk som prosjektleder.

Publisert

Akvafresh AS er et nyetablert selskap, lokalisert i Vanvikan sammen med Lynggruppen. Ledelse og eiere av selskapet har stor erfaring fra avsalting av sjøvann, samt utvikling og kommersialisering av ny teknologi og industri, nasjonalt og globalt, melder selskapet i en pressemelding.

Prosjektet skal utvikle kunnskap og løsninger i industriell skala for behandling av oppdrettslaks mot parasitter som lakselus og amøbesykdommen AGD, ved hjelp av ferskvann produsert ved avsalting av sjøvann.

De skriver at laksenæringa har i dag store utfordringer med parasitter, og spesielt lakselus-situasjonen er hemmende for vekst i næringen. Eksisterende metoder for parasittkontroll koster mye, har vekslende effekt og kan være problematisk med hensyn til fiskehelse og miljø. Bruk av ”naturlig” ferskvann er allerede etablert som en god metode for behandling av AGD. Også mot lakselus er det klare indikasjoner på at ferskvann kan anvendes med gode resultater. Det er kapasitets- og kostnadsproblemer ved dagens transport av vann fra land og tilhørende behandling i brønnbåt.

Integrerte løsninger

Prosjektet Ectoremover skal utvikle integrerte løsninger for produksjon av ferskvann med hjelp av avsalting, lagring av vann og en effektiv og skånsom behandling av laks i ferskvannet. Vannproduksjon vil skje på lekter, og lagring og behandling legges nær oppdrettslokalitetene. Ulike måter for lagring av vann og behandling skal utforskes.

En viktig del av prosjektet er også å definere optimale kvalitetsparametere for det avsaltede vannet. håndtering av avfall fra behandlingene skal integreres i prosjektet, for å sikre god miljøprofil fra behandlingen.

Prosjektet er finansielt støttet av Maroff/Havbruksprogrammet, og skal gjennomføres av et konsortium bestående av ledende industribedrifter, oppdrettere og FoU-aktører: Akvafresh AS, Fosdalen Industrier AS, Xylem Water Solutions Norge AS, Moen Marin AS, Nortech Aqua AS, Rantex Flaarønning AS, OxyVision AS, Gripship AS, Stranda Prolog AS, Boa Offshore AS, Visiontech AS, SalMar Farming AS, Nivaintef Fiskeri og havbruk, NTNU og Huon Aquaculture Group Pty Ltd (Australia).

Prosjektet ønsker å knytte til seg flere oppdrettsselskaper, som vil delta i utvikling av kunnskap og løsninger for effektiv og lønnsom ferskvannsbasert behandling av parasitter som lakselus og AGD.