Hvite flekker på gjeller forårsaket av amøben Paramoeba perurans. Foto: Jannicke Wiik-Nielsen, Veterinærinstituttet.

Fiskehelsetjenester stadfester risikoperioden for AGD som overstått

Både FoMas – Fiskehelse og Miljø AS (Fomas) og Åkerblå melder om nedgang i aktiv gjellescore, men oppdretterne oppfordres til å sjekke gjellestatus jevnlig.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Veterinærinstituttet meldte for en måned siden at AGD-sesongen var på hell, men at det da i Hordaland og Rogaland fremdeles var minst ti lokaliteter som hadde en diagnose basert på aktiv gjellescore, histologi og amøber i direkte utstryk. Fiskehelsetjenesten Fomas som i hovedsak opererer på Vestlandet, har nå slått fast på sine hjemmesider at det registreres nedgang i aktiv score, og ingen nye tilfeller med aktiv score på deres lokaliteter.

- Vi anser risikoperioden for AGD nå som over, skriver Fomas på sine hjemmesider.

Mindre sykdom

Lene-Cathrin Ervik som er leder for fiskehelse i Åkerblå, med stor aktivitet i Midt-Norge, forteller hun opplever at AGD synes å ha vært litt mer moderat i 2017 i forhold til foregående år.

- Men i en del anlegg har det absolutt vært betydelig utvikling og tydelig behov for behandling. Vi påviser amøben fra tidlig sommer, men den kliniske utviklingen starter mot høsten.

Første behandling var i 2017 i uke 35, mot uke 33 i 2016 og uke 42 i 2015.

- Vi kan si at hovedsesongen er fra august til og med desember. I 2016 var det noen behandlinger også i desember, mens siste behandling i 2017 ble gjennomført allerede først i november. Det er få eller ingen anlegg som har behandlet samme merd mer enn én gang, legger hun til.

Å sammenligne AGD fra år til år mener hun er vanskelig fordi det påvirkes av sonestruktur og utsett.

- Sånn sett er det bedre å sammenligne 2015 og 2017. I 2015 var AGD imidlertid relativt nytt og med mer begrenset omfang enn de to siste årene.

Må fortsatt sjekke gjeller ved lusetelling

Hun viser til at AGD er en relativt ny sykdom, og med økende erfaringer ser hun at en gjerne avventer mer før behandling når en nærmer seg slutten av sesongen enn det som var tilfelle de første årene.

- Det er fortsatt litt utslag på gjellescore på enkelte lokaliteter, men i liten grad. Dette går tilbake av seg selv nå på lave temperaturer. Fra og med desember mener vi at anleggene generelt bør se litt på gjeller ved lusetelling, men gjellescore er bare nødvendig for anlegg under spesiell oppfølging og i forbindelse med helsekontroll, slår hun fast.

Flere behandlinger i Trøndelag og Møre og Romsdal

Veterinærinstituttet skreiv også for en måned siden at det i Sør-Trøndelag hadde utført behandling av to lokaliteter V16, en med ferskvann og en med H2O2. I Møre og Romsdal var det behandlet seks lokaliteter V16, en med ferskvann, tre med H2O2 og hos to lokaliteter er enkelte merder behandlet med H202 og andre merder med ferskvann. Det var også behandlet 10 lokaliteter i H16 generasjonen, seks av disse med ferskvann og fire med H2O2.

Data de hadde samlet fra Åkerblå AS, FoMas – Fiskehelse og Miljø as, PatoGen Analyse AS, Labora  AS, Pharmaq Analytiq og Veterinærinstituttets diagnostiske laboratorier viste også da at fire lokaliteter ble behandlet to ganger, to av disse behandlet med ferskvann ved første behandling to med H2O2 ved første behandling. Ved gjentatt behandling valgte tre å behandle med ferskvann, mens en lokalitet brukte H202 også ved gjentatt behandling.