Roger Sørensen, Åkerblå. Foto: Åkerblå

Åkerblå Group gjør oppkjøp i Storbritannia

Det norske hav- og fiskehelsekonsernet Åkerblå Group AS investerer i britiske Ocean Ecology Ltd, som er spesialist på miljø- og havundersøkelser. Selskapene skal raskt bygge opp et felles tjenestetilbud til oppdrettsnæringen i Storbritannia og Irland, og gjøre det samme innen havvind i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- De seneste årene har flere av kundene våre bedt oss om bistand i Storbritannia. Gjennom investeringen vår i Ocean Ecology får vi tilgang til nødvendig lokal kompetanse, utstyr og laboratorietjenester som vil gjøre oss i stand til å yte gode tjenester til oppdrettsnæringen i Storbritannia og Irland, sier Roger Sørensen, konsernsjef i Åkerblå Group As. 

Åkerblå sier de er det eneste selskapet i verden som har akkreditering på fiskehelsekontroll. Enkelte av selskapets tekniske tjenester er også akkreditert.

Åkerblå kjøper 51 prosent av aksjene av Ocean Ecology, som holder til i Gloucester, England. Grunnleggerne og nåværende eiere av Ocean Ecology vil eie 49 prosent og fortsette å utvikle selskapet sammen med Åkerblå.

Partene er enige om å ikke oppgi transaksjonens finansielle betingelser.

Inn i britisk oppdrettsnæring

- Ocean Ecology og Åkerblå kan begge vise til en historie med sunn vekst og gode økonomiske resultater. Sammen vil vi bli en enda mer robust og pålitelig samarbeidspartner for oppdrettsnæringen i Storbritannia, sier Roger Sørensen.

Ocean Ecology ble etablert i 2013 og er i dag anerkjent som en ledende britisk aktør innen spørsmål knyttet til næringsaktiviteters påvirkning på marin økologi. Selskapet anses som bransjeledende innen undersøkelsesdesign, marin overvåkning og kartlegging av habitater.

Ocean Ecology har 20 ansatte, hovedsakelig marinbiologer. Selskapet spesialiserer seg på marine undersøkelser, laboratorie- og konsulenttjenester for prosjekter i både kyst- og offshoreområder, som man bruker som grunnlag for miljøkonsekvensanalyser, overvåkningsprogrammer og forskning. Ocean Ecology har et fullt utstyrt laboratorium og hovedkvarter som ligger ved bredden av elven Severn i Gloucestershire i England.  Selskapet har nylig åpnet et kontor i Oban i Skottland.

- Vi er svært glade for å inngå partnerskap med Åkerblå. Det gjøre oss i stand til å tilby bredere og mer utfyllende tjenestetilbud og mer ekspertise og erfaring til en voksende kundeportefølje både i Storbritannia og internasjonalt. Åkerblå gir oss tilgang til verdensledende teknisk kompetanse innen fiskehelse og miljøtjenester. Å gå i kompaniskap med Åkerblå gjør oss derfor i stand til å raskere etablere et tjenestetilbud i oppdrettsnæringen samtidig som vi bredder ut til fornybarprosjekter offshore, sier Ross Griffin, teknisk direktør i Ocean Ecology.

Kontor i Skottland

For å anerkjenne viktigheten av å ha spesialisttjenester lett tilgjengelig for kundene deres, har Åkerblå og Ocean Ecology allerede etablert tilstedeværelse i European Marine Science Park i Oban, Skottland. Dette skal fungere som plattform for å levere selskapenes samlede kompetanse til skotsk oppdrettsnæring.

- Å umiddelbart etablere fysisk tilstedeværelse i Skottland var viktig for oss, slik at vi kan være nærmest mulig våre skotske kunder allerede fra dag én, sier Roger Sørensen.

Satser på havvind i Norge

Åkerblå og Ocean Ecology skal også bygge opp et felles tjenestetilbud opp mot havvindsektoren i Norge.

Ocean Ecology er et av Storbritannias ledende kompetansemiljøer innen overvåkning av marin økologi på vegne av utviklere av offshore havvind. Sammen med Åkerblås lokale tilstedeværelse langs hele norskekysten skal vi bygge opp et tjenestetilbud for havvindnæringen her til lands.

- Miljøundersøkelsene som vi i fellesskap kan utføre er av en slik art som europeiske myndigheter ønsker å styrke leverandørkjeden med for å gjøre både akvakultur- og havvindæringen enda mer bærekraftig, sier Ross Griffin i Ocean Ecology.

Roger Sørensen CEO og Frode Westby, som er CFO i Åkerblå Group As, går inn i styret til Ocean Ecology.