Lisbeth Yttervik Reinholdtsen er ny leder for Åkerblå i Nordland. Foto: Synnøve Sorthe

Åkerblå i Nordland får ny leder for fiskehelse

Lisbeth Yttervik Reinholdtsen kommer fra stilling som prosjektleder i Egga Utvikling, og har sin første arbeidsdag i Åkerblå 1. mars. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Dette forteller selskapet i en pressemelding.

- Lisbeth har lang erfaring med å lede prosjekter som knytter næringsaktører sammen, og har god kjennskap til bransjen, forteller de.

De legger til at hun kan se tilbake på arbeidsplasser som Cerpus AS med utvikling av digitalt læringsinnhold, fra Øksnes Næringslivsforening som daglig leder, og har i mange år drevet eget konsulentvirksomhet med koordinering og salgsansvar for havbruksaktører i regionen. 

I Egga Utvikling forteller selskapet at hun blant annet ledet Arenaprosjektet Arena Torsk, et utviklings- og samarbeidsprosjekt mellom mange aktører fra hele verdikjeden i fiskerinæringen.

- Lisbeth har formell bakgrunn innen markedsføring, økonomi og ledelse, skriver de.

Kjenner havbruksnæringen

Reinholdtsen forteller at Åkerblå fremstår som en svært seriøs næringsaktør innen et fagområde og bransje som hun brenner for.

- Jeg kjenner havbruksnæringen godt fra min nåværende og tidligere jobber, og ser frem til å fortsette den gode relasjonen jeg har til næringsaktørene, sier hun videre.

Åkerblå sin nye leder i nord vil ha kontorsted på Sortland, og skal fokusere på utvikling av fiskehelseavdelingen i regionen.

- Lisbeth vil bidra med å utvikle medarbeidere og fiskehelsearbeidet lokalt – men også dra synergier på tvers av fagavdelinger i Åkerblå, og i samarbeid med Marin Helse som nylig har kommet inn under Åkerblå-paraplyen, skriver selskapet i meldingen.

Variert bakgrunn

Lene-Catrin Ervik forteller at det er en stor glede å få Lisbeth inn i Åkerblå-teamet.

- Markedet er i stadig endring som følge av konsolideringer, digitalisering og stor innovasjonstakt, og Åkerblå må endre seg i takt med sine kunder. Lisbeth har en variert bakgrunn og bred erfaring, og vil bidra til å videreutvikle den sterke organisasjonen i et område hun kjenner svært godt, forteller Ervik.

Hun forteller videre at de fant i Lisbeth en kandidat som er motivert for å bidra med å utvikle en organisasjon i sterk vekst – og med verdier som passer svært godt inn i selskapets kultur.

- Vi er svært glade for å ha på plass en lokal leder, og har stor tro på utviklinga i Nord, sier Ervik avsluttningsvis.