Espree Devora (i midten) fra 'We are LA Tech' sammen med deltakerne og X2 Labs fasilitatorer. Foto: X2 Labs
Espree Devora (i midten) fra "We are LA Tech" sammen med deltakerne og X2 Labs fasilitatorer. Foto: X2 Labs

Fire nye selskaper vil løse havbruksutfordringer

Etter fire uker intensiv utvikling av nye ideer har fire av ti konkurrerende grupper fått finansiering til å danne selskaper gjennom akselerator-programmet «Morgendagens havbruk». Klarer de å videreutvikle ideene sine kan det blant annet komme nye løsninger for å forhindre påslag av lakselus, samt nye metoder for lusetelling og algevarsel, ifølge prosjektlederen.

Publisert Sist oppdatert

Det var 13.februar at arbeidet for de 40 utvalgte kandidatene begynte, i et innovasjons-program arrangert av X2-labs i Stavanger. Etter en måned har ti grupper blitt til fire, som nå har fått finansiering til å danne selskap og utvikle prototyper for testing. I tillegg er et femte selskap under utvikling, ifølge Linn Jensen som er leder for programmet.

Les også: Vil starte ti havbruksselskaper på fire uker

Linn Skundberg Jensen er prosjektleder og innovatør i X2 Labs. Foto: X2.
Linn Skundberg Jensen er prosjektleder og innovatør i X2 Labs. Foto: X2.

- På fredag presenterte alle gruppene løsningene sine til et ekspertpanel som avgjorde om arbeidet var et godt grunnlag for å etablere et selskap, forteller Jensen.

Hun opplyser om at samtlige problemer selskapene har angrepet, tar utgangspunkt i økt fiskevelferd.

- På forskjellige måter ønsker de å muliggjøre bedre oversikt og kontroll over faktorer som påvirker oppdrettsfisk.

- Klarer de å levere disse løsningene vil en større andel av fiskefôret bli utnyttet, oksygennivået i merden vil være bedre kontrollert, tanker vil være selvrengjørende. Det vil også komme nye løsninger på markedet som kan forhindre både inntrengning av lakselus og gjøre inspeksjon av lus mindre tidkrevende og mer nøyaktig, mener Jensen.

I de neste månedene vil følgende selskaper fortsette å utvikle pilotprosjekter:

  • Selskapet Blue Lice arbeider med en løsning for å forhindre påslag av lakselus.
  • Accu-Seas arbeider med å utvikle et overvåknings og varselssystem mot alger.
  • Merd Services arbeider med rengjøring av tanker i oppdrettsnæringen.
  • Fishency utvikler en løsning for å automatisere telling av lakselus.
  • Jete Innovations har ikke enda etablert selskap, men utvikler en løsningen på overlevelse av leppefisk.

Les også: Vil finne de beste havbruksløsningene

Gry Løkke, Karoline Sjødal Olsen og Lars-Kristian Opstad i Blue Lice på vei til verkstedet på Rosenberg Verft for å lage første prototype. Foto: X2 Labs
Gry Løkke, Karoline Sjødal Olsen og Lars-Kristian Opstad i Blue Lice på vei til verkstedet på Rosenberg Verft for å lage første prototype. Foto: X2 Labs

Fikk hjelp

Sammen med aktører fra ulike næringer, har gruppene fått veiledning av Skretting, Cisco og Datametrix. Det har ifølge Jensen ført til at deltakerne har fordypet seg i flere av bransjeutfordringene.

- Det var en stor andel av deltakerne som har bakgrunn fra olje- og gassnæringen, og bringer med seg kunnskap som kan være nyttig for oppdrettsnæringen,  sier Jensen.

Blant annet forklarer hun at behovet for nøyaktig måling av biomasse, bedre inspeksjonsmetoder, resirkulering av avfall og bransjeomdømme ble diskutert heftig i løpet av programmets første uke.

Imponerte veilederne

Eivind Helland (Blue planet), Kjetil Berge (Skretting), Morten (X2 Labs), Inger Hanne Vikshåland (X2 Innovation Center), Christian Rangen (X2 Labs), Elisabeth (X2 Innovation Center). Foto: X2 Labs.
Eivind Helland (Blue planet), Kjetil Berge (Skretting), Morten (X2 Labs), Inger Hanne Vikshåland (X2 Innovation Center), Christian Rangen (X2 Labs), Elisabeth (X2 Innovation Center). Foto: X2 Labs.

Folk med ulik bakgrunn ble oppfordret til å søke. Det førte følgelig til at hver gruppe og således hvert selskap var sammensatt av deltakere med svært ulik bakgrunn. Flere selskaper var inne med veiledning underveis i utviklingen og lot seg inspirere.

- Det er interessant å se hvordan mennesker uten bakgrunn i akvakultur angriper utfordringene, sier Line Andersen fra Skretting, om prosjektet i en pressemelding.

Cisco ser et stort potensial for mer effektiv drift i akvakulturnæringen hvor data deles mellom flere aktører og oppdrettsanlegg er koblet sammen via nettskyen.

- Når talent og kapital kobles sammen gjennom en innovasjonsprosess ser det lovende ut for fremtiden til denne bransjen, vi må sikre at en god plattform er tilgjengelig for å skape verdier fra de innsamlede dataene, legger Ole Henrik Ree fra Cisco til i meldingen.