Forsker Martin Føre

Vil se hvordan laksen reagerer på lusebehandling

Et nytt prosjekt har til hensikt å bruke akustisk telemetri og maskinsyn for å finne ut hvordan laks oppfører seg i merdene når den utsettes for lusebehandling.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Prosjektet Laksit er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF og NTNU, og blir ledet av forsker Martin Føre. Prosjektet er finansiert av Fiskeri-og sjømatnæringens forskningfond (FHF).

- Vi ønsker å finne ut hvordan fiskens adferd påvirkes når den utsettes for avlusing, sier Martin Føre i et intervju med fishfarmingexpert.com.

Teknologien som benyttes er ikke ny for forskerne. Det er to ulike målemetoder som skal prøves ut: telemetri (trådløs overføring av akustiske målinger), og maskinsyn (videoobservasjoner som registreres og behandles av datamaskiner). Prosjektet innebærer blant annet 2-måneder feltobservasjoner som skal utføres i stor skala på et kommersielt oppdrettsanlegg.

Akustisk telemetri

Akustisk telemetri vil si å posisjonsbestemme fiskens bevegelser ved hjelp små elektroniske brikker som plasseres i kroppshulrom i fisken. Disse sender akustiske signaler som oppfanges av sensorer. Når signalene oppfanges, er man i stand til å måle dybden og fiskens bevegelser. Dermed kan man beskrive bevegelser og aktiviteter.

Signalene kringkastes trådløst ved hjelp av akustiske signaler (dvs. lyd bølger) som forplanter seg betydelig bedre under vann enn radiosignaler. De akustiske signalene blir plukket opp av akustiske mottakere og lagres slik at de er tilgjengelige for analyse.

- Vi kommer til å merke 20 fisk i det første forsøket. Dette blir gjennomført på et kommersielt anlegg med planlagt oppstart i september. Forsøkene vil gjøre det mulig for oss å si noe om fiskens adferd før, under og etter lusebehandling, forklarer Martin Føre.

Maskinsyn

Maskinsyn, (Machine visjon/Computer Vision), er utbredt i prosessindustrien. Systemet filmer og analysere store mengder data. I dette prosjektet vil det bli brukt stereo videokameraer som kan filme høyoppløselig i både farger og svart-hvitt. Utstyret vil bli montert i forsøksmerden og være i stand til å registrere bevegelsesmønster, hastighet og eventuell påvirkning lusebehandlingen har på fiskeskinnet.

Sammen bør de to forskjellige målemetodene telemetri og maskinsyn gi nye, objektive data og innsikt i atferd og eksterne trekk ved laksen.

Ifølge Martin Føre vil prosjektet være ferdig innen mai neste år.