Atlantis Subsea Farming konseptet. Illustrasjon: Atlantis Subsea Farming.
Atlantis Subsea Farming konseptet. Illustrasjon: Atlantis Subsea Farming.

Akva Group vil ha flere utviklingstillatelser

Akva Group påklager Fiskeridirektoratets vedtak om å bare godkjenne deler av deres søknad for Atlantis Subsea Farming.

Publisert

Ifølge en børsmelding påklager Akva Group vedtaket fra Fiskeridirektoratet om avslag på fire og videre behandling av to av de totalt seks omsøkte utviklingstillatelsene.

Selskapet søkte de seks utviklingtillatelsene, på til sammen 4680 tonn gjennom deres heleide Atlantis Subsea Farming AS i slutten av januar i 2016.  Målet er at disse skal lokaliseres i Trøndelag.

I november i fjor svarte Fiskeridirektoratet at søknaden falt innenfor ordningen om utviklingstillatelser, men det ble etterspurt mer informasjon om konkret biomassebehov for realisering av prosjektet. Dette ga Atlantis Subsea Farming Fiskeridirektoratet i slutten av januar, med ytterligere informasjon om biomassebehov og budsjett som etterspurt.

Deretter svarte direktoratet i et vedtak 10.mars at fire av de omsøkte tillatelsene var overflødig for prosjektet, og ønsket således å gå videre med to tillatelser. Det er dette vedtaket Akva Group gjennom datterselskapet Atlantis Subsea Farming nå påklager.