Konsernsjef Knut Nesse i AKVA group fortalte tidligere i år at selskapet ble utsatt for et dataangrep. Det har kostet dem nær 50 millioner kroner. Foto: Pål Mugaas Jensen
Konsernsjef Knut Nesse i AKVA group fortalte tidligere i år at selskapet ble utsatt for et dataangrep. Det har kostet dem nær 50 millioner kroner. Foto: Pål Mugaas Jensen

Cyberangrepet har kostet AKVA group nær 50 millioner kroner

Førstekvartalet ble utfordrende for utstyrsleverandøren fra Bryne, men de klarte likevel å levere relativt greie regnskapstall.

Publisert Sist oppdatert

AKVA group fikk i førstekvartal inntekter på 719 MNOK (752 MNOK), en nedgang på 4 % sammenlignet med Q1 2020.

EBITDA eks. nettangrepskostnadene ble redusert fra 86 MNOK i 1. kvartal 2020 til 83 MNOK i Q1 2021.

Nettoresultatet eks. nettangrepskostnadene reduserte fra 21 MNOK i fjor til 14 MNOK i 1. kvartal 2021.

Ordreinngangen i kvartalet var 0,7 BNOK med et etterslep på 1,8 BNOK ved utgangen av mars 2021.

Kostnader knyttet til nettangrepet er estimert til 49,7 MNOK og er innregnet i 1. kvartal for 2021.

Man anslår også en negativ påvirkning på overskuddet på ca. 10 MNOK i Q1 2021 relatert til COVID-19 restriksjoner på import av utenlandsk personell til Norge.

Styret ar vedtatt et utbytte på 1,00 kroner per aksje utbetalt i april 2021.

Merdbasert teknologi (CBT)

CBT-inntektene for 1. kvartal 2021 endte på 590 MNOK (657). EBITDA og EBIT eks. nettangrepskostnader (43 MNOK) for segmentet i Q1 endte på henholdsvis 69 MNOK (81) og 29 MNOK (38). De relaterte EBITDA- og EBIT-marginene var henholdsvis 11,7 % (12,3 %) og 4,9 % (5,8 %).

Ordreinngangen i 1. kvartal 2021 var 569 MNOK sammenlignet med 686 MNOK i Q1 2020. Ordrereserven endte på 829 MNOK mot 1000 MNOK i fjor.

Inntektene i Norden endte på 412 MNOK (404).

I Norden var ordreinngangen 360 MNOK (474) i første kvartal, og ordrereserven var 449 MNOK (565) ved utgangen av mars 2021.

I Amerika-regionen var omsetningen 84 MNOK, noe som er en nedgang fra 122 MNOK i første kvartal i fjor.

Europa og Midtøsten (EME) fikk en omsetning på 94 MNOK i 1. kvartal 2021, en nedgang fra 131 MNOK i første kvartal i fjor.

Landbasert teknologi 

Inntektene for første kvartal var 115 MNOK (79). EBITDA og EBIT eks. nettangrepskostnader (4 MNOK) endte på henholdsvis 9 MNOK (3) og 7 MNOK (0). De relaterte EBITDA- og EBIT-marginene var 8,2% (3,7%) og 5,9% (-0,1%).

Ordreinngangen i 1. kvartal 2021 var 69 MNOK sammenlignet med 10 MNOK i Q1 2020. Ordrereserven endte på 929 MNOK sammenlignet med 605 MNOK i fjor.

Digitale løsninger

Omsetningen i segmentet var 14 MNOK (17) i 1. kvartal 2021. EBITDA og EBIT eks. kostnader for nettangrep (3 MNOK) endte på henholdsvis 5 MNOK (2) og 0 MNOK (-1). De relaterte EBITDA- og EBIT-marginene var 34,0% (13,1%) og 3,0% (-3,5%).

Ordrereserver

Ordrereserven ved utgangen av 1. kvartal var 1.813 MNOK (1.650). 929 MNOK eller 51% av den totale ordrereserven ved utgangen av Q1 relaterer seg til landbasert teknologi (LBT).

Fremtidsutsikter

På kort sikt forventer selskapet at den negative effekten av COVID-19-restriksjoner på import av utenlandsk personell til Norge vil fortsette.

Langsiktige fundamentale forhold forblir imidlertid uendret som presentert på kapitalmarkedsdagen i november 2020.

De mener selv den økonomiske profilen er fortsatt sterk, og konsernet er fullfinansiert for å gjennomføre den organiske vekststrategien.