Samarbeid om løsninger for dyp drift

AKVA group og Framo Aquaculture vil samarbeide om oppdrett med dyp drift.

Publisert Sist oppdatert

AKVA group satser stort på dyp drift, og mener at dette at dette kan bidrar til å løse en av de største bærekraftsutfordringene innen havbruk: lakselus. Ved å senke notposen ned i dypet der lusa ikke trives, mener selskapet at laksen skilles fra lusen.

De skriver at løsningen har blitt stadig mer komplett, men det er fortsatt behov for å optimalisere oppsamlingsteknologi og pumpeløsninger for dødfisk. Derfor har AKVA group nå inngått et samarbeid med Framo Aquaculture som er eksperter på dette.

Gjennom det nye samarbeidet er de to selskapene enige om å samarbeide om å utvikle og levere dypdrift-løsninger til oppdrettsbransjen i Norge og internasjonalt. AKVA group skal levere not, luftkuppel, flytekrage og annen teknologi som er nødvendig i dypdrift løsninger, mens Framo Aquaculture skal levere «LiftUp» oppsamlingsteknologi og pumpeløsninger som transporterer dødfisk fra bunnen av nota opp til avvanning og mottakstank på overflate, ombord i flåte eller på land. Formålet er å tilby havbruksnæringen et komplett og sikkert tilbud for dyp drift.

Illustrasjon

- Vi har stor tro på dyp drift, og gjennom samarbeidet med Framo Aquaculture, faller en viktig brikke på plass. Nå blir vi i stand til å tilby våre kunder en bærekraftig totalløsning, sier Merete Gisvold Sandberg, Global Solution Manager i AKVA group.

- Også vi ser store muligheter innen dyp drift. For Framo Aquaculture betyr samarbeidet at vi får tilgang til å levere våre LiftUp-produkter til et globalt marked, sier Jarle Ragnhildstveit, produktutvikler i Framo Aquaculture.

AKVA group er verdens største leverandør av løsninger og tjenester til oppdrettsnæringen med kontorer i 11 land. Selskapet leverer alt fra merder, fôrsystemer, båter og landbaserte anlegg til dataprogrammer til overvåking av produksjonen.

Framo er en norskbasert leverandør av pumpesystemer og en del av Alfa Laval-konsernet. Selskapet er en anerkjent leverandør innen pumpesystemer for sirkulasjon av væsker, slamoppsamling og oppsamling av død fisk. Selskapet har videre kompetanse som bidrar til å optimalisere vannstrømmen med hensyn til fiskevelferd og energioptimalisering.