Kontrakten er inngått med Mowi, som også har bestilt  samme type merder til Skottland. Foto: Akva Group
Kontrakten er inngått med Mowi, som også har bestilt samme type merder til Skottland. Foto: Akva Group

Akva group signerer storkontrakt med oppdretter

Kontrakten gjelder merden Tubenot og har en verdi på omtrent 100 millioner kroner. Det er Mowi som står bak bestillingen.

Publisert

- Vi har et produkt som vi kaller for Tubenot, som er en løsning hvor vi kan ta laksen ned under lusebeltet, omtrent 20 meter, forteller administrerende direktør Knut Nesse til Kyst.no.

Han sier at de har gjennomført flere forsøk med kunder og at det var en av disse som ville bruke merdene kommersielt.

- De bestilte tubenøtene til sju forskjellige lokaliteter. Det er en relativ stor kontrakt for oss. Den har en verdi på omtrent 100 millioner, påpeker han.

Salgsdirektør Nordic i AKVA group, Hans-Øyvind Sagen fortelller til Kyst.no at det er Mowi som står bak  bestillingen.

Effektiv mot lus

Løsningen er patentert og har en tube i midten slik at fisken kan gå opp til overflaten og få luft. Dette gjør at en kan skille lus og laks.

Sagen fortelller at Havforskningsinstituttet har dokumentert reduserte lusepåslag på opp mot 80 prosent i oppdrettsanlegg som bruker tubenot.

Tubenot

Tubenot er et konsept som er utviklet for å forebygge mot luseangrep på laks. Lus og laks ved at en «tube» i midten av laksemerden blir tilnærmet lusefri. Laksen svømmer opp gjennom denne «lusefrie korridoren» når den skal fylle luftblæra. Inni tuben, som kan være 60 til 90 meter i omkrets, skjer også fôringen av laksen. AKVA group - gjennom selskapet Egersund Net - har utviklet tubenot-løsningen siden 2012. Det er dokumentert reduserte lusepåslag på opp mot 80 % i oppdrettsanlegg som bruker tubenot.

Kilde: AKVA group.

- Vi har stor tro på tubenot som en effektiv bidragsyter mot utfordringer knyttet til lakselus. Hvis man i perioder med stort lusepress greier å skille lus og laks uten at det går på bekostning av hverken fiskevelferd eller produksjonseffektivitet, så vil det kunne redusere selskapenes produksjonskostnader betydelig – og øke fiskevelferden tilsvarende, sier Sagen i en pressemelding.

Utenfor Norge

Videre forteller Sagen at lakselus har vært en dominerende utfordring som påfører norsk oppdrettsnæring rundt 15 milliarder i årlige ekstrautgifter knyttet til tap av fisk.

- Dette form av avlusningsoperasjoner og behandlinger. I tillegg kan luseutfordringen føre til flere uheldige effekter både for villaks og miljøet rundt anleggene.

I meldingen opplyses det at kunden (Mowi, red. anm) har bestilt samme type tubenot-konsept til en lokasjon i Skottland.

- Det blir også spennende å se konseptet i bruk utenfor Norges grenser, avslutter Sagen.