En isoporfri merd fra AKVA group. Foto: AKVA group

Har utviklet isoporfrie merder

AKVA group vil gjøre oppdrettsmerder mer bærekraftige. Fra før har selskapet utviklet gangbaner i resirkulert plast i samarbeid med Plasto. Nå har selskapet gjort hele merdporteføljen isoporfri. Merdene produseres hos AKVA group Helgeland plast i Mo i Rana. 

Publisert Sist oppdatert

Arnstein Hosaas er innovasjonsdirektør i AKVA group. Han forklarer at for en tid tilbake lanserte de en ny merd, som i tillegg til stor kapasitet, en løsning med vanntette skott som erstatning for den tradisjonelle løsningen med isopor i flyterørene. Nå har selskapet tatt et steg videre, og produserer fra nå av alle nye merder uten isopor. Den erstattes med seksjonering av flyterørene i vanntette kammer. 

Flytekragene består av tilnærmet 100 prosent HDPE-materiale (polyetylen som har høy densitet.) 

- Kravet om restoppdrift ved rørbrudd er opprettholdt, på samme måte som den gamle løsningen med isopor. Vanntette kammer kan i enkelte tilfeller øke sikkerheten ved havari, hevder Hosaas. 

Kutter utslipp

Ved å kutte ut bruk av isopor i flytekrager unngår man ikke bare selve produktet isopor, men også alle utslipp relatert til transport med bil fra produsent til montasjested. 

- I et bærekraftperspektiv er det viktig å redusere transport, og transport av isopor er særlig ugunstig, siden produktet har svært lav tetthet. En fullastet semi-trailer som normalt kan frakte 30 tonn, frakter kun ca 2,5 tonn når den er fullastet med isopor, forteller Hosaas.

All manuell behandling av isopor fra sted til sted er også problematisk, ifølge Hosaas. 

- Det er ikke til å unngå at det løsner biter med isopor hele veien fra produsent, via transport til montasjested, mellomlagring på fabrikk eller montasjested, montering av isopor i flyterør og sist men ikke minst når man sager opp gamle merder. 

Gjenbruk

Han forteller at de nye merdene er enkle å resirkulere og gjenbruke. Ved opphugging slipper man å ta hensyn til isopor, som skal sorteres separat. Dette gjør det enda mindre energikrevende å lage for eksempel nye gangbaneplater av utrangerte merder. 

Hosaas er stolt av nyvinningen, og kommer med en appell til bransjen: 

- Hele oppdrettsnæringen har et ansvar for å ta riktige og viktige veivalg mot en grønnere fremtid. De nye isoporfrie merdene er et helt konkret bidrag i så måte fra AKVA group.