I år har pandemien truffet det merdbaserte-segmentet med begrensninger på import av utenlandsk arbeidskraft til Norge. Foto: Akva group
I år har pandemien truffet det merdbaserte-segmentet med begrensninger på import av utenlandsk arbeidskraft til Norge. Foto: Akva group

- Utfordrende lønnsomhet for Akva Group

Akva Group er fortsatt preget av covid-restriksjoner og -effekter, og de mener de vil fortsatt være det på kort sikt. På lengre sikt mener de det ser lysere ut.

Publisert Sist oppdatert
  • AKVA group leverte inntekter for 2. kvartal på 832 MNOK (862 MNOK), en nedgang på 3% sammenlignet med 2. kvartal 2020.
  • EBITDA gikk ned fra 93 millioner kr i 2. kvartal 2020 til 79 millioner kr i 2. kvartal 2021.
  • Netto overskudd gikk ned fra 26 millioner kr i fjor til 16 millioner kr i 2. kvartal 2021.
  • Ordreinngangen i kvartalet var 0,9 mrd kr med et etterslep på 1,9 mrd kr på slutten av juni 2021.

Selskapet melder i en kvartalsmelding at det har vært en negativ innvirkning på lønnsomheten på ca. 25 millioner kr knyttet til kommersiell ferdigstillelse og provisjoner for gamle landbaserte prosjekter.

Det har også vært en negativ personaleffekt på 5 millioner kr i 2. kvartal 2021 knyttet til COVID-19 begrensninger. Et utbytte på 1,00 kroner per aksje ble også utbetalt i april 2021.

Selskapet skriver i kvartalsrapporteringen at de i første halvdel av 2020 ble de påvirket i sitt landbaserte segment, mest med kansellering og utsettelse av kontrakter.

- I 2021 traff pandemien det merdbaserte-segmentet med begrensninger på import av utenlandsk arbeidskraft til Norge.

Det merdbaserte segmentet hadde 716 (775) millioner kr i inntekter i kvartalet mens EBITDA og EBIT for segmentet endte på henholdsvis 95 (111) og 55 (68) millioner kr.

Inntektene for landbasert første kvartal var 97 (74) millioner kr. EBITDA og EBIT endte på -20  (-17) og -23 (-22) millioner kr.

Utsikter

På kort sikt forventer selskapet at den negative virkningen av COVID-19-restriksjoner vil fortsette.

- Langsiktige grunnprinsipper forblir imidlertid uendret som presentert på kapitalmarkedsdagen i november 2020, skriver de.