AKVA group har signert kontrakter for større beløp i det siste enn noensinne før.

Rekordhøy ordrereserve for AkvaGroup

Teknologi- og utstyrsselskapet presenterte sine prestasjoner i andre kvartal fredag.

Publisert Sist oppdatert

AKVA group hadde inntekter i 2. kvartal på MNOK 940 (907), en økning på 4 % sammenlignet med 2. kvartal 2022.

EBITDA økte fra 3 millioner kroner i Q2 2022 til 86 millioner kroner i Q2 2023.

Selskapet fikk en ordreinngang i kvartalet på 1 840 millioner (827) og har med det en rekordhøy ordrereserve på 2,9 milliarder kroner ved utgangen av juni 2023.

Dette innbefatter bl.a. tildeling av ny postsmoltkontrakt med Cermaq Norway med estimert kontraktsverdi på minimum 60 MEUR.

Fortsatt under forventingene

- Aktiviteten i de to første kvartalene av 2023 var høy og over fjoråret. Samlet sett var ordreinngangen god med den nylig tildelte RAS-kontrakten for Nordic Aqua Partners (40 MEUR) og postsmoltkontrakten for Cermaq Norway (minimum 60 MEUR) som de største kontraktene.

- Lønnsomheten fortsetter å forbedre seg sammenlignet med tidligere kvartaler, men er fortsatt under forventningene, skriver de.

Lønnsomheten i det sjøbaserte forretningssegmentet ble positivt påvirket av produktmiksen og det kommersielle gjennombruddet av dyphavsoppdrettskonsepter i kvartalet.

Sjøbasert teknologi (SBT)

SBT-inntekter for 2. kvartal 2023 endte på MNOK 733 (736). EBITDA og EBIT for segmentet i 2. kvartal endte på henholdsvis MNOK 82 (40) og MNOK 46 (3). De relaterte EBITDA- og EBIT-marginene var henholdsvis 11,2 % (5,5 %) og 6,3 % (0,5 %).

Ordreinngangen i Q2 2023 var MNOK 690 mot MNOK 704 i Q2 2022.

Ordrereserven endte på MNOK 817 sammenlignet med MNOK 902 i fjor.

Norden opplevde en økning i omsetningen fra MNOK 453 i Q2 2022 til MNOK 475 i Q2 2023.

I Americas-regionen var omsetningen MNOK 158, som er en nedgang fra 179 MNOK i andre kvartal i fjor.

Europa og Midtøsten (EME) hadde en omsetning på MNOK 100 i Q2 2023, sammenlignet med omsetningen på MNOK 104 i andre kvartal i fjor.

Landbasert

Digital (DI)

Omsetningen i segmentet var MNOK 33 (26) i 2. kvartal 2023. EBITDA og EBIT endte på henholdsvis MNOK 8 (5) og MNOK -2 (1). De relaterte EBITDA- og EBIT-marginene var 23,8 % (17,8 %) og -5,3 % (2,1 %). 

Ordreinngangen var høy på MNOK 89 (28) i kvartalet.

Ordrereserve

Ordrereserven ved utgangen av 2. kvartal var MNOK 2.884 (1.769).

Selskapet mener ordrereserven og finansiell stilling fortsatt er solid og danner et godt grunnlag for å gjennomføre den organiske vekststrategien.

- Lakseprisene forventes å holde seg sterke drevet av redusert tilbud, skriver selskapet.

- Implikasjonene av innføringen av ny ressursskatt er usikre. Mest sannsynlig vil dette ha en negativ innvirkning på aktivitetsnivået på kort og mellomlang sikt, spesielt i postsmoltmarkedet i Norge.

AKVA har som målsetning på minimum 4 milliarder kroner i omsetning og 6-8 % EBIT i 2024.

AKVA vil fortsette å investere og forbedre sine løsninger, både innen sjøbasert, digital og landbasert teknologi.