Ved å flytte gangbanen ned, mellom karene, mener Ole Gabriel Kverneland i Akva Group at stresspåvirkningen på settefisken kan reduseres.
Ved å flytte gangbanen ned, mellom karene, mener Ole Gabriel Kverneland i Akva Group at stresspåvirkningen på settefisken kan reduseres.

Enkelt grep for å redusere stress i settefiskanlegg

Tekmar: Akva Group har sammen med settefiskprodusenten Sisomar lansert et grep for å redusere stress å settefisken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tradisjonelt har kar i settefiskanlegg vært bygget med gangbane over karet. Dette gjør inspeksjon av fisken enkelt og man har god oversikt. Men det har en vesentlig ulempe. Et menneske som beveger seg over fisken vil skremme dem.

- Vi har sett et økt fokus på å unngå stress for å få optimal fiskevelferd, fortalte Ole Gabriel Kverneland, som er salgssjef landbasert Akva Group.

Kverneland fortalte på Tekset om et nytt design på settefiskkarene som de har utviklet i samarbeid med settefiskleverandøren Sisomar.

- Vi har flyttet gangbanen nedenfor og mellom karene.  Dette mener vi er et stort steg i riktig retning for å redusere stress.

Ønsker minst mulig stress

- Røkteren kan stikke hode så vidt over karkanten, noe som er minst mulig stressende for fisken.

Han understreket at teknologiske løsninger må være tilpasset biologien og ikke motsatt.

- Og så må det selvsagt være praktisk for røkteren. Da vil vi også få løsninger som er lønnsomme for selskapet.

Salgssjefen fortalte også om en annen ny kunnskap som skal gi løsninger som skal være stressreduserende.

- Fargen på karet betyr mye. Det vi har funnet ut er at en lys gråtone gir en god kontrast så fisken lett ser fôret. Dernest bør man velge en mattfarge for å unngå refleksjoner. Et blankt materiale vil kunne reflektere lys fra bølger på overflaten, noe som stresser fisken, sa Kverneland.