Havfarm-prosjektet til Nordlaks er det største prosjektet så langt når det gjelder utviklingsløyver. Illustrasjon: Bennett
Havfarm-prosjektet til Nordlaks er det største prosjektet så langt når det gjelder utviklingsløyver. Illustrasjon: Bennett

Stor interesse for utviklingsløyver

Fiskeridirektoratet har foreløpig fått inn åtte søknader om såkalte utviklingstillatelser. Flere er i vente.

Publisert

I følge Mari Sørensen Aksnes har Fiskeridirektoratet hatt mange henvendelser om utviklingstillatelser, men foreløpig er det bare åtte selskap som har søkt.

I dag ble det kjent at Salmar med sitt havmerd-prosjekt Ocean Farming har fått gjennom sin søknad som omfatter åtte tillatelser på til sammen 6 240 tonn. Prosjektetperioden har en ramme på syv år fra tillatelsen er gitt.

Mari Sørensen Aksnes sier til kyst.no at søknadene som kom inn i fjor, skal behandles i løpet av våren. Det vil i så fall si at Måsøval Fiskeoppdrett, Nordlaks og AkvaDesign får sine søknader behandlet i løpet av våren, mens søknadene fra Gigante Offshore, Gifas Marine, Atlantis Subsea Farming og Marine Harvest må vente til lenger utpå året.

Konvertering

Dersom prosjektene viser seg å være vellykkede i henhold til målet, kan prosjekteierne søke om å få konvertert utviklingstillatelsene til permanente tillatelser.

I de åtte søknadene som hittil er kommet inn, søkes det om til sammen 92 tillatelser. Nordlaks søker om flest – hele 39 – til sitt gigantiske Havfarm-prosjekt. Marine Harvest søker om 14 til prosjekt «Egget».

Søknader som kommer inn vil bli behandlet fortløpende.