Laks i merd. Illustrasjonsfoto: Marine Harvest
Laks i merd. Illustrasjonsfoto: Marine Harvest

Biomassen omtrent uendret

Ved utgangen av juni i år var den stående biomasse av laks 566 000 tonn, noe som er ned med 1 prosent i forhold til samme tidspunkt i fjor.

Publisert

Produksjonsstatistikken fra Akvafakta viser at det ble eksportert 84 000 tonn i juni, noe som er en nedgang på 13 prosent i forhold til juni i 2014. Målt i verdi har det imidlertid vært en kraftig økning på hele 32 prosent. Eksportverdien av laks i juni alene var 4,9 milliarder kroner.

Det ble satt ut 24,3 millioner smolt, og forbruket av fiskefôr var 115 000 tonn, ned 1 prosent. Etter årets første seks måneder er det satt ut 131,9 millioner smolt, ned fra 137,7 stk i første halvår 2015.

Statistikken viser at snittvekten på den stående biomassen er 1,5 kilo.

Det ble eksportert laks for 27,9 milliarder kroner første halvår 2016. Det er en økning på 28 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.