Det var like mye fisk i merdene målt i tonn ved utgangen av mars i år som i fjor. Men det ble satt ut både flere fisk og kjøpt inn mer fôr.
Det var like mye fisk i merdene målt i tonn ved utgangen av mars i år som i fjor. Men det ble satt ut både flere fisk og kjøpt inn mer fôr.

Norske oppdrettere eksporterte mer i mars

Ifølge Akvafaktas månedsrapport for mars, ble det eksportert mer laks og ørret enn i mars i fjor.

Publisert

Månedsoppdateringen viser at det ble eksportert 99 000 tonn laks, opp 4 % fra mars 2019. Ørretsalget steg med 38 % til 6 200 tonn.

Verdien på den eksporterte laksen steg med 2 % til 6,1 mrd. kr, mens eksportverdien på ørreten beløp seg til 320 mill. kr, opp 20 %.

Utsett

Det ble i mars satt ut 18,4 millioner laks, 42 % mer enn i mars i fjor, mens det ble satt ut 4,3 mill. ørret, en økning på 65 %.

Biomasse

Den stående biomassen av laks var ved utgangen av mars lik som status ved utgangen av samme måned ett år tilbake, nemlig 695 000 tonn.

Stående biomasse for ørret var på 41 000 tonn, 15 % høyere enn i fjor på samme tid.

Fôrforbruk

Det ble solgt hhv 102 000 tonn og 8 000 tonn fôr til laks og ørret i mars, opp hhv 5 og 33 %.

Den gjennomsnittlige temperaturen i sjøen i måneden var 5,1 grader, 0,1 grad over marstemperuren i 2019.