Lavere biomasse i sjøen i november – over ti år siden sist

Vekten av laksen i sjøen er lavere i år enn i fjor ved novembers utgang. Trenden har forsterket seg siden oktober.

Publisert

Ifølge Akvafaktas månedsrapport var det 5 prosent mindre biomasse i sjøen da november var overstått, sammenlignet med samme tid i fjor. En slik biomassenedgang i fra november ett år til et annet, har ikke skjedd i den perioden det foreligger åpen statistikk – dvs fra 2007.

Dette underskuddet har også vokst siden oktober da det var på 4 prosent.

Biomasseforskjellen skyldes ført og fremst at fisken individuelt veier mindre.

Det er nemlig bar en prosent færre fisk (412 millioner mot 408 millioner i fjor).

Gjennomsnittsvekten er derimot hele 4 prosent lavere.

Mer fôr i november

Samlet fôrforbruk for laks og ørret var i november 3 prosent høyere enn året før.

Så langt i år er imidlertid fôrforbruket praktisk talt det samme som i 2014.

Temperatur som fjoråret

Gjennomsnittstemperaturen i november var 9,53 grader – omtrent som i fjor, men NOE over snittet for perioden 2008-2013 på 8,9 grader.

Les hele statistikken i Akvafaktas månedsrapport for november