Det var 1 % mer fisk i merdene ved februars utgang i år kontra i fjor.
Det var 1 % mer fisk i merdene ved februars utgang i år kontra i fjor.

Både mer og flere fisk i sjøen

Laksebiomassen ved februars utgang var kun svakt over hva den var for ett år tilbake. Men det er interessante forskjeller i antallsfordelingen av årsklasser.

Publisert

Det stod ifølge Akvafakta 731 tusen tonn biomasse av laks i merdene ved utgangen av februar. Dette er 10 000 tonn eller 1 % mer enn i fjor på samme tid.

Biomassen av den eldste fisken (18G nå vs 17G i fjor) er ned 7 %. Selv om snittvekten på 4,2 kg er 200 g mer enn i fjor, er det langt færre fisk (55 mill. stk vs 61 mill. stk)

Biomassen for 19G er 5 % over tilsvarende 18G i fjor. Det er jo denne kategorien det både er flest fisk (326 mill. stk vs 318 mill.) og mest biomasse (497 tusen tonn vs 475 tusen). Snittvekten er lik på 1,5 kg.

Nøkkeltall fra produksjonen per februar 2020. Kilde: Akvafakta.
Nøkkeltall fra produksjonen per februar 2020. Kilde: Akvafakta.

Det er relativt sett satt mye fisk ut i sjøen i år sammenlignet med i fjor.

For laks ble det satt ut 45 % flere fisk i februar mot februar 2019, mens for januar og februar samlet er økningen på hele 84 %. Imidlertid representerer totalantallet på ca 20 millioner i årets to første måneder, knappe 5 % av forventet utsett, så prosentendringene blir fort store.

For ørret er det enda større endringer. Her ble det satt ut 273 % flere fisk i februar, mens det for januar-februar er gått ut 280 % mer. Volumet for utsett av ørret de første månedene er på 2,2 millioner stk.

Fôr

Forsalget til laks var på 103 000 tonn i februar, 10 % mer enn i februar i fjor. Fôrsalget til ørret var på 8000 tonn, 33 % mer.

Temperatur

Den gjennomsnittlige sjøtemperaturen (Sjøtemperatur skal måles ukentlig på tre meters dyp så lenge det står fisk på lokaliteten) for hele landet var på 5,5 grader. Det er 0,2 grader varmere enn februar i fjor, 0,6 grader varmere enn for snittet for februar 2002-2019, og 0,2 grader varmer enn snittet for fem siste år.