Laks i merd. Illustrasjonsfoto: Marine Harvest
Laks i merd. Illustrasjonsfoto: Marine Harvest

Kraftig produksjonsnedgang

Ferske tall fra Akvafakta viser at stående biomasse av laks per februar 2016 var ned 7 prosent i forhold til samme periode i 2015. Men eksportinntekter blir det mer av.

Publisert

Utsettet per februar 2016 er redusert med 31 prosent sammenlignet med hva som ble satt ut av smolt de to første månedene i 2015. Fôrforbruket viser også en markant nedgang med 4 prosent per utgangen av februar i år sammenlignet med samme periode i fjor.

For laks viser alle piler nedadgående trend hva gjelder produksjon i tiden fremover. Utviklingen i eksportert kvantum viser en nedgang per februar 2016 en nedgang på 1 prosent sammenlignet med samme periode i 2015, men ser man på tallene ved utgangen av mars, har den negative differansen økt til 3 prosent.

Men rekordhøye laksepriser (67 kroner kiloen i snitt i uke 12) er også eksportinntektene høye. Per februar 2016 var de opp 26 prosent sammenlignet med samme periode i 2015.

For ørret er situasjonen en annen. Ifølge statistikken fra Akvafakta er blant annet eksportert kvantum opp over 100 prosent per februar 2016 sammenlignet med 2015.