Ifølgje Akvafakta fekk ekportørane ein gjennomsnittleg pris på 47,30 kroner per kilo. Som er en nedgang på 4,67 kroner. Foto: Therese Soltveit
Ifølgje Akvafakta fekk ekportørane ein gjennomsnittleg pris på 47,30 kroner per kilo. Som er en nedgang på 4,67 kroner. Foto: Therese Soltveit

Økte ørretvolumer og lavere laksevolumer

Ørret-biomassen har steget med 29 prosent og lakse-biomassen har sunket fire prosent. Totalt var det 50 000 tonn produsert ørret oktober, viser akvafakta-tallene, levert av Sjømat Norge.

Publisert

I oktober gikk lakse-biomassen ned fire prosent mot 2014, og en mengde på 673 000 tonn laks ble produsert. Eksportert kvantum gikk opp tre prosent og endet på 119 000 tonn laks.

Fôrforbruket til laks har gått ned to prosent og til ørret har det steget 39 prosent.

Tallene for laks :

Laks Biomasse 673 000 tonn -4 %

Eksportert kvantum 119 000 tonn 3 %

Eksport verdi 4 700 mill. kr 18 %

Utsatt fisk 39,4 mill. 8 %

Fôrforbruk 179 000 tonn -2 %

Tallene for ørret:

Ørret Biomasse 50 000 tonn 29 %

Eksportert kvantum 6 600 tonn -2 %

Eksport verdi 240 mill. kr -3 %

Utsatt fisk 2,4 mill. -16 %

Fôrforbruk 13 000 tonn 39 %