Illustrasjonsfoto av laks som hopper i merd.
Illustrasjonsfoto av laks som hopper i merd.

Seks prosent mer laks i sjøen i april

I følge ferske tall fra Akvafakta har det blitt produsert 6 % mer laks i april måned, sammenlignet med fjoråret.

Publisert

Den totalte biomassen laks for april var i følge Akvafakta på 681 000 tonn. Dette er en økning på seks prosent fra året før.

I samme måned ble det eksportert et kvantum på 99 000 tonn, opp 17 % fra samme måned i 2018. Eksportverdien på dette er 6 200 millioner kroner. 

Det ble i april satt ut 52,2 millioner fisk og fòrforbruket var på 99 000 tonn, noe som er en økning på 24 %.

Ørret

I april var biomassen for ørret på 37 000 tonn, en økning på hele 34 % fra samme måned i 2018.

Det ble eksportert 4 800 tonn, med en eksportverdi på 270 millioner kroner. 

Fôrforbruket var på 8 000 tonn, og det ble satt ut 7,8 millioner fisk i april måned.