Akvafarm mistet onsdag 18 mai rundt 50.000 smolt. Foto: Akvafarm
Akvafarm mistet onsdag 18 mai rundt 50.000 smolt. Foto: Akvafarm

Kun 1483 smolt er fangstet av ca. 50 000

Akvafarm opplyser til kyst.no at det endelige tallet på rømmingen etter at de har telt resterende fisk i karet er 49.468 stk. - Av dette er 1483 stk fanget i garn til nå, sier Geir Svendsen, Driftsleder i  Akvafarm AS.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeridirektoratet mottok melding om en hendelse onsdag 18. mai som har medført rømming av smolt fra Akvafarm AS sitt anlegg på lokalitet Storelva i Berg kommune i Troms. Det hele skjedde under lasting av 80 grams smolt til brønnbåt.

Svendsen opplyser at rømmingen ikke skjedde under lasting av brønnbåt, som det ble spekulert i. Det foregikk lasting av brønnbåt, men dette hadde ingenting med rømmingen å gjøre, ifølge driftslederen.

(Teksten fortsetter under bildet)

Det var fra Akvafarms settefiskanlegg i Bergsfjorden på vestsiden av Senja i Troms at man onsdag 18. mai mistet over 40 tusen 80 grams smolt.
Det var fra Akvafarms settefiskanlegg i Bergsfjorden på vestsiden av Senja i Troms at man onsdag 18. mai mistet over 40 tusen 80 grams smolt.

- Rømmingen skjedde fra et kar hvor en kombinasjon av menneskelig og teknisk svikt førte til at både primær og sekundærsikring sviktet. Det ble oppdaget raskt på grunn av at det var ansatte på jobb som lastet brønnbåt, forklarer Svendsen.

Les også: Rømmingen større enn antatt

- Heilt greit

Når det gjelder anmeldelsen selskapet har fått av Miljøvernforbundet tar driftslederen det ikke så tungt.

- Miljøvernforbundet anmelder vel alle rømminger til politiet som standard prosedyre. Dette er helt greit, og vi vil imøtekomme politiet i en eventuell etterforskning av hendelsen, påpeker han.

Les også: Anmelder Akvafarm etter rømming – Mener smolten vil ødelegge for villaksen

- Dersom nesten 50 000 fisk på 80 gram rømmer, hvor mange vil dere anslå vil overleve i havet og komme tilbake i elevene igjen?

- Dette er vanskelig å anslå sikkert. Det som er negativt er at fisken var mye godt smoltifisert og klar for et liv i havet. Det positive er at fisken er svært utsatt for predatorer og veldig mye ble tatt umiddelbart av måse, ørn, sel og større fisk i sjøen utenfor anlegget. Det var et yrende liv av fugl og andre dyr under og etter hendelsen, forklarer driftslederen.

Tøff vei

Han påpeker at fiskens vei ut var også svært tøff og gikk gjennom en til dels liten åpning full av skarpe kanter.

- Dette vil ha ført til mye skader på slimlag og hud på det meste av fisken og den vil på grunn av dette slite, både med saltregulering i sjøen, men også med redusert immunforsvar da hud og slimlag er fiskens viktigste middel mot sykdomssmitte og parasitter, forklarer Svendsen til kyst.no.

Om selskapet hadde levert fisk til brønnbåt på denne måten ville han blitt overasket om 10 prosent overlevde.

- Rømmingen skjedde fra et kar hvor en kombinasjon av menneskelig og teknisk svikt førte til at både primær og sekundærsikring sviktet, sier driftsleder Geir Inge Svendsen til kyst.no. Foto: Akvafarm.
- Rømmingen skjedde fra et kar hvor en kombinasjon av menneskelig og teknisk svikt førte til at både primær og sekundærsikring sviktet, sier driftsleder Geir Inge Svendsen til kyst.no. Foto: Akvafarm. 

- Vi tror at en svært liten del vil overleve noe tid i sjøen etter denne hendelsen.

- Hvordan vurderer dere smoltrømming kontra rømming av stor fisk, hva har størst skadepotensiale?

- Stor fisk vil ha en mye større sjanse til å overleve, og derav større skadepotensiale. Ikke for å forsvare rømming av små fisk, men stor fisk er mer robust og er allerede tilpasset sjøvannet.

Han sier videre at den vil trenge kortere tid før den eventuelt søker mot elver og kan blande seg med vill fisk.

- Målet for hele næringa er jo at ingen fisk rømmer, hverken små eller stor. Det er dette vi arbeider mot, og vi vil gjøre vårt ytterste for at slike ting ikke skjer igjen ved vårt anlegg, legger han til.