Akvafarm anlegget fikk i går store vannmasser inntil anlegget sitt grunnet et snøskred i området. Vannmassene gjorde at det kunne gå galt for smoltproduksjonen deres, men situasjonen er nå under kontroll ifølge daglig leder. Foto: Odd Steinar Olsen

Gikk nesten galt - men berget fem millioner smolt

2.pinsedag jobbet ansatte på settefiskanlegget til Akvafarm på spreng for å hindre vannmasser fra et snøskred som truet anlegget. Daglig leder sier de hadde en heroisk innsats for å hindre ødeleggelse av infrastruktur og bygg som kunne ført til tap av fem millioner smolt. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Flere store gravemaskiner måtte i sving med å fylle på masser for å lage en mur slik at vannet ikke skulle komme ned til smoltanlegget. Det ble også jobbet med å berge brua og fylkesveien, meldte NRK Troms 2 pinsedag. 

Settefiskanlegget har vært drevet i Bergsfjorden i 35 år og vannivået har aldri vært i nærheten av dette før. Alt av flomsikring ble tatt av skredet. 

Odd Steinar Olsen er daglig leder for settefiskanlegget, og sier til Kyst.no at de har vært hektisk telefonaktivitet i dag grunnet gårsdagens hendelser, og sier de opplevde i går en plutselig ekstrem økning i vannføringen på elva.

Se flere bilder av vannmassene lengre ned i saken.

Vannmassene truet bygg og vital infrastruktur

- Dette gjorde at elven gikk over sine bredder og tok nye veier, på et tidspunkt var det stor fare for at både bygg og vital infrastruktur i bakken ved elva ville bli revet bort av vannmassene. Med heroisk innsats fra ansatte, naboer med maskiner og Svanelv maskin som hadde maskiner på plassen og kunne rykke ut på kort varsel fikk vi kontroll over situasjonen mandag ettermiddag, opplyser han.

I løpet av natten sier han at vannføringen i elva har sunket til et mer normalt nivå.

- På grunn av tiltakene som ble gjort mandag ble strømkablene og trafostasjonene nær elva berget fra å bli ødelagt, og hendelsen med vannføringen i elva har foreløpig ikke fått konsekvenser for vår produksjon, sier Olsen til Kyst.no. 

Geir Svendsen er produksjonsleder ved Akvafarm og sier til NRK at det kritiske har vært at så mye av fyllinga var tatt, at alt av hovedkabler for strøm bare lå og fløt.

- Om disse kablene hadde slitt seg hadde all fisken dødd. Det står fem millioner fisk i anlegget nå. Det er produksjonen vår for i år og neste år, sier Svendsen til NRK.