Får konvertere utviklingstillatelsene til ordinære - dette koster det dem

Akvafuture AS (tidligere Akvadesign AS) har fått konvertert sine to utviklingstillatelser til alminnelige, kommersielle matfisktillatelser. Prisen de må betale sees nok ikke på som avskrekkende.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det melder Fiskeridirektoratet.

Det vil si at selskapet nå står fritt til å enten drive tillatelsene videre i det semilukkede anlegget, eller til å benytte tillatelsene i alminnelig produksjon. Før tillatelsene kan tas i bruk som kommersielle tillatelser må imidlertid innehaver søke Fiskeridirektoratet om innplassering i ett eller flere produksjonsområder. Når Fiskeridirektoratet har foretatt innplassering kan selskapet søke om klarering hos den eller de aktuelle fylkeskommunene.

Akvafuture AS søkte den 18. desember 2015 om ti utviklingstillatelser til utvikling av sitt konsept med kompakte semi-lukkede anlegg. Fiskeridirektoratet fattet den 5. juni 2018 vedtak om tilsagn om to tillatelser .

Det ble satt ut fisk i anlegget høsten 2018, og Akvafuture har levert tre halvårsrapporter og en sluttrapport i løpet av prosjektperioden. Rapportene er publisert på Fiskeridirektoratets nettsider.

Da Akvafuture AS søkte om ti utviklingstillatelser hadde de estimert at de ville bruke 600 millioner kroner på prosjektet, 60 millioner per tillatelse. Dette tilsvarer 120 millioner for de to tillatelsene de ble tildelt. Akvafuture AS oppgir i sluttrapporten at utviklingsprosjektet har kostet 152 millioner kroner.

Akvafuture har nå vurdert det slik at målkriteriene fastsatt av Fiskeridirektoratet i vedtak av 5. juni 2018 er oppfylt, og at dette har dannet grunnlag for å søke om konvertering av utviklingstillatelsene.

Selskapet må betale kr. 11 095 755 pr. tillatelse, totalt kr. 22 191 510 i vederlag til Fiskeridirektoratet før endelig tilsagn om ordinære matfisktillatelser kan skrives ut.

Mer om prosjektet

Brev til Akvafuture AS om tilsagn om konvertering av utviklingstillatelser