Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung mener at mangel på ressurser og bemmaning har ført til et etterslep på akvakultursøknader. Det ønsker de nå å gjøre noe med.

Statsforvalterne får støtte til akvakultursøknader 

Regjeringen foreslår å styrke statsforvalterne med 2,5 millioner kroner for å øke kapasiteten på arbeidet med akvakultursøknader, spesielt i Nordland.

Publisert

Det skriver regjeringen i en pressemelding.

– Sjømatnæringen er i sterk vekst. Statsforvalterne, særlig i Nordland, har ikke hatt ressurser og bemanning til å øke kapasiteten på saksbehandling. Det har ført til et etterslep og det ønsker vi nå å gjøre noe med, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

Med denne bevilgningen vil regjeringen bidra til at statsforvalterne kan ivareta sin rolle, samtidig som det svarer på sjømatnæringens behov for raskere saksbehandling.

– Det er viktig for Norge å ha en bærekraftig sjømatnæring. Den økte bevilgningen i revidert budsjett styrker statsforvalternes kapasitet til å ta gode miljøvurderinger av søknader om nye utslippstillatelser, endringssøknader og tilsyn. Dette er viktig for å sikre at videre vekst i akvakulturnæringen skjer på en måte som ivaretar miljøet, sier klima- og miljømiljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).