De tre instituttlederne signerte mandag denne uken en samarbeidsavtale som skal bidra til at næringslivet raskere får tilgang til ny kunnskap. Fra venstre Merete Kristiansen (Akvaplan-niva), Bente Torstensen (Nofima) og Pål Molander (NIVA).

Samarbeid skal gi mer kunnskap til havbruksnæringen

Nofima, Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) og sistnevntes datterselskap Akvaplan-niva signerte i går ettermiddag en samarbeidsavtale som skal sikre havbruksnæringen mer kunnskap og kompetanse. De tre topplederne var samlet i Tromsø der de satte sine forpliktende underskrifter på avtalen.

Publisert Sist oppdatert

De tre direktørene - Bente Torstensen i Nofima, Merete Kristiansen i Akvaplan-niva og Pål Molander i NIVA - skal sammen bidra til en langsiktig og bærekraftig verdiskaping innen akvakultur i Norge.

Instituttene som nå skal samarbeide har alle spisskompetanser innenfor sine fagfelt. Med en samarbeidsavtale kan de enklere utfylle hverandre, og dermed bidra raskere med kunnskapsløft i oppdrettsnæringene.

For å sikre at avtalen får konkrete resultater, har hvert institutt utpekt en kontaktperson som har ansvaret for å utarbeide handlingsplaner. To ganger i året skal direktørene møtes for å være sikre at de samarbeider på en måte som er nyttig for forvaltningen og havbruksnæringen.

Instituttene har definert en rekke områder hvor de har kunnskap de kan dele seg imellom, og dermed også ut til næringene. Det gjelder blant annet innenfor biosikkerhet, arealplanlegging og -forvaltning, miljøpåvirkning, fiskevelferd og nye marine arter. Når det gjelder nye marine arter, inngår lavtrofisk akvakultur og sirkulær utnyttelse av avfall fra bionæringene.

- Vi har i realiteten samarbeidet over lang tid og utvikling av felles prosjekter har vist at vi har komplementær kompetanse og at vi jobber godt sammen, sier Merete Kristiansen i Akvaplan-niva.

Få tilført ny kunnskap

Bente Torstensen i Nofima er opptatt av anvendbar forskning og sier de alle har et viktig samfunnsoppdrag, som de skal levere på.

- Det er viktig at aktørene i matnæringene hele tiden får tilført ny kunnskap. Kunnskap fra forskningsprosjekter skal være av en slik art at den kan tas i bruk. 

Pål Molander i NIVA er tydelig i sitt budskap: 

- Inngåelsen av en avtale forplikter oss til å sette av tid til å videreutvikle og utnytte kompetansen i fellesskap. Det at vi kjenner hverandre godt og har tillit til hverandre både på ledelsesnivå og forskernivå, gjør at vi kan bruke mindre tid på administrasjon. Dermed kan vi på en mer effektiv måte levere resultater fra de prosjektene som vi er engasjerte i.

Samarbeidsavtalen mellom de tre instituttene skal også bidra til at infrastruktur kan utnyttes på en felles måte. NIVA har laboratorier i Oslo, Bergen, Grimstad og Hamar, og forskningsstasjon på Solbergstrand ved Drøbak. Akvaplan-niva har laboratorier i Tromsø og ny og moderne forskningsstasjon utenfor Tromsø. Nofima har laboratorier i Tromsø, Ås og i Bergen. I tillegg har de en stor forskningsstasjon på Sunndalsøra og produksjonsanlegget Biotep i Kaldfjord utenfor Tromsø.