Akvariet i Bergen styrker sin posisjon som Norges nasjonale akvarium, sier direktør ved Akvariet i Bergen, Geir Olav Melingen. Foto: Arkiv.

Utreder konkrete muligheter for å bygge et splitter nytt akvarium i verdensklasse

Nå vil Akvariet gjennomføre en mulighetsstudie for et nytt kunnskaps- og formidlingssenter om livet i havet, marin forskning og marine næringer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Bergen har et marint næringsliv og et marint forsknings- og forvaltningsmiljø det ikke finnes maken til noe annet sted i landet, eller i Europa. Disse miljøene samarbeider Akvariet tettere og tettere med. Følgelig kan vi skape et nasjonalt tilbud det ikke er mulig å skape andre steder. Nå bereder vi grunnen for Nye Akvariet, som skal bidra til å befeste Bergens posisjon som Europas marine hovedstad. Nye Akvariet befester også vår posisjon som Norges nasjonale akvarium, sier direktør ved Akvariet i Bergen, Geir Olav Melingen, i en pressemelding.

Høsten 2017 lanserte Akvariet i Bergen visjonen om «Nye Akvariet», et verdensledende kunnskaps- og formidlingssenter om livet i havet, marin forskning og marine næringer. I februar 2018 ble visjonen konkretisert.

Ett skritt nærmere

Nå kommer «Nye Akvariet» enda ett skritt nærmere: Akvariet i Bergen er i prosess for å få utarbeidet en mulighetsstudie, som blant annet skal peke på konkrete lokaliseringsalternativer for et nytt kunnskaps- og formidlingssenter. – Vi vil ha en profesjonell vurdering av hvilke muligheter vi har når vi skal realisere Nye Akvariet. Mulighetsstudien skal både peke på ulike lokaliseringsalternativer, finansieringsformer og driftsmodeller. Vi håper offentlige instanser vil bidra i mulighetsstudien, ettersom Nye Akvariet er et byutviklingsprosjekt av stor betydning, sier Melingen.

Når arbeidet med «Nye Akvariet» tas enda et skritt videre, styrker Akvariet i Bergen sin posisjon som Norges største og viktigste akvarium. Dette blir synlig i Akvariets logo og profileringsmateriell. Heretter vil Akvariet profilere seg som Akvariet i Bergen – Det Nasjonale Akvariet. – Vi registrerer at man i noen andre byer snakker om å bygge et nasjonalt akvarium. Akvariet i Bergen har vært Norges ledende akvarie siden 1960. Vi har vært landets mest besøkte akvarium i snart 60 år, med mer enn 11 millioner besøkende siden åpningen. Nå er vi i ferd med å skape et helt nytt, verdensledende kunnskaps- og formidlingssenter som gjør at Akvariet i Bergen befester sin posisjon som Norges nasjonale akvarium ytterligere, sier Geir Olav Melingen.

Siden åpningen i 1960 har Akvariet i Bergen arbeidet for å skape nysgjerrighet om livet i havet. Gjennom det tette samarbeidet med forvaltningsmiljøene har Akvariet også drevet viktig folkeopplysning om våre marine ressurser. – Å formidle kunnskap til våre besøkende har vært viktig for oss, og det kommer til å bli enda viktigere i tiden som kommer. Derfor skal ikke Nye Akvariet bare være en publikumsattraksjon. Målet er å formidle kunnskap til både barnehager, skoler, studenter, bedrifter, besøkende og beboere i Bergen. Nye Akvariet befester også vår posisjon som Norges nasjonale akvarium, avslutter Melingen.