Investeringsselskapet Bluefront Equity satser på Akvasafe og går inn på eiersiden. Avbildet er Tore Birkeland i Sematek & Ingve Karlsen i Akvasafe.

Akvasafe tilbyr systemsertifisering til havbruksaktører

20. september 2022 – Akvasafe har oppnådd akkreditering på systemsertifisering og kan nå tilby aktører innen havbruksnæringen sertifisering av ledelsessystemer for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

Publisert

Akvasafe skriver i en pressemelding at slike systemsertifiseringer er viktige i den kontinuerlige profesjonaliseringen av en havbruksnæring i vekst.

Akvasafe overtar systemsertifiseringen MSYS 011 fra ROLI Certification. Selskapet kan derfor tilby kunder sertifisering av ledelsessystemene ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljø) og 45001 (arbeidsmiljø).

Daglig leder Ingve Karlsen i Akvasafe, sier at dette er en viktig milepæl:

– Vi har lenge hatt et godt samarbeid med gründer Rolf Lidal i ROLI Certification. Det føltes derfor naturlig å overta stafettpinnen da Rolf bestemte seg for å tre inn i pensjonslivet. Vi slipper han imidlertid ikke helt. Han har lovet oss å bidra som rådgiver så lenge han synes det er kjekt, sier Ingve Karlsen i Akvasafe.

Akkrediteringen for systemsertifisering krever et omfattende kvalitetssystem og høy kompetanse.

– Det er en fjær i hatten for oss at Norsk Akkreditering har gitt sin annerkjennelse på at våre systemer og kompetanse er av høy kvalitet. Thommes Thomassen, som er vår systemansvarlig, har ledet og utført dette arbeidet på en god måte, legger Ingve Karlsen til.

Kan satse enda tyngre

Inspeksjons- og sertifiseringsselskapet Akvasafe leverer blant annet anleggssertifikater, hovedkomponentbevis, forankringsanalyser og lokalitetsanalyser til akvakulturnæringen. Selskapet har hovedkontor i Bergen, men leverer tjenester til oppdrettsaktører over hele Norge.

Akvasafe tilbyr også produktsertifisering for havbasert oppdrett, inkludert fortøyningskomponenter, flytekrager, flåter, not og servicestasjoner. Innen landbasert oppdrett tilbyr selskapet produktsertifisering av kar, rør og slanger og leveranse av rømningstekniske rapporter. I tillegg ble Akvasafe i fjor akkreditert for miljøtjenester (B- og C-undersøkelser).

– Vi har hatt en fin organisk utvikling siden vi ble etablert i 2012. Gjennom å få Bluefront Equity inn på eiersiden tidligere i år kan vi satse enda tyngre – både organisk og gjennom oppkjøp – for å tilby nye og eksisterende kunder et enda mer komplett tjeneste- og produktspekter. Vi ser frem til å gire opp veksttakten og skape enda flere arbeidsplasser, avslutter Ingve Karlsen.