Simon Nordblad Schmidt (30) ser frem til å bli en del av miljøteamet til Akvasafe AS.

Ny miljørådgiver i Akvasafe

Simon Nordblad Schmidt (30) er ansatt som miljørådgiver og vil inngå i miljøteamet til Akvasafe AS.

Simon er fra Lyngbø i Danmark, men har de siste årene bodd i Tromsø. Han kommer fra en teknisk stilling ved UiT Norges Arktiske Universitet, hvor han blant annet har stått i spissen for gjennomføring av et forskningsprosjekt i samarbeid med SalMar omhandlende lakse- og skottelus på oppdrettslaks. I tillegg har han vært hovedansvarlig for den daglige driften av flere laboratorier på fiskerihøgskolen.

Simon har en bachelor i biologi fra Københavns Universitet og mastergrad i biologi fra UiT med spesialisering i marin økologi og ressursbiologi.

Utvikle miljøsatsingen

Akvasafe utfører akkrediterte miljøundersøkelser, samt tekniske inspeksjons- og sertifiseringstjenester av oppdrettsanlegg i sjø og på land.

- Vi er svært fornøyde med å få Simon med på laget her hos oss. Han vil være en viktig bidragsyter både faglig og ressursmessig for Akvasafe, og vi gleder oss til å kunne utvikle miljøsatsingen vår videre, sier Operativ leder Miljø, Mai-Louise Bouwman.