Her kan man se skjell og sekkedyr som har samlet seg på enheten til AkvaTotal. Foto: AkvaTotal
Her kan man se skjell og sekkedyr som har samlet seg på enheten til AkvaTotal. Foto: AkvaTotal

Skal produsere laks fôret på skjell og sekkedyr fra egenutviklet dyrkningsenhet

Ved hjelp av nyutviklet dyrknings- og høstingsteknologi planlegger AkvaTotal å bruke lokalproduserte blåskjell, sekkedyr, tare og insektsprotein som fôringrediens for økologisk fiskeoppdrett. Nå går de bredt ut for en folkefinansiering av sitt konsept.

Publisert

Nylig var Kyst.no på besøk hos Lingalaks, som satser på fiskefôr inneholdende marine algeoljer, i stedet for tradisjonell fiskeolje.

Men de er ikke alene om å ville skape et mer bærekraftig fôr, og kutte ut brasiliansk soyaprotein. Et av selskapene som mener de har løsningen, er AkvaTotal.

Daglig leder Ivar Andreassen sier til Kyst.no at de har produsert og patentert en dyrkningsenhet med spesielle egenskaper de har tro på. I seks år har selskapet jobbet i det stille med testning for å få dette til. Samtidig har selskapet utviklet egen løsning for å forenkle forankring, samt en egen maskinell høster som effektivt skreller av biomassen på vekstenhetene. Alt er nøye utviklet med tanke på bærekraft og økonomisk lønnsomhet.

- Enheten har en konstruksjon som gir en stor vekstflate på et lite overflateareal i havet. Dette gjør at man kan dyrke mange tonn på få kvadratmeter, gitt at strømningsforhold og dybde er på over 25 meter. Dermed fester mange flere sekkedyr og blåskjell seg på den, enn på konvensjonelle tau eller lignende, opplyser han.

Som en vinkork

Selskapet har også muligheten for å hekte flere enheter under hverandre, og prinsippet sier han det fungerer som en vinkork. Øverst på enhetene er det festet et akvatisk flyteelement med avløsningsanordning. Man kan dra hele lenken av dyrkingsenheter om bord i båten, og ta de gjennom en høster og renseanordning. Høsteren er ikke bygget enda, men er tegnet, simulert og patentert.

- Dette betyr at vi industrielt kan dyrke mye mer i havet, og man kan effektivt sette ut og høste dyrkingsenhetene. Det er en forutsetning i et høykostnadsland som Norge, poengterer Ivar Andreassen og Morten Midtbø.

Selskapet har gjennomført mye testing, og vil nå forsøke seg på en folkefinansiering, der hvem som helst kan kjøpe aksjer. Pris per aksje er 200 kr og man kan minimum kjøpe fem aksjer. Emisjonen vil bli åpnet 11. februar.

Lavtrofisk biomasse skal prosesseres til mel og pellets. Foto: AkvaTotal.
Lavtrofisk biomasse skal prosesseres til mel og pellets. Foto: AkvaTotal.

Kombinasjonen av blåskjellmel som erstatning for fiskemel, insektsprotein, tørket sekkedyrmel, samt tare, gjør at selskapet har det de mener er et fullverdig fiskefôr.

- I det lange løp er målet å produsere vår egen oppdrettsfisk , men vi må først vise at vi er i stand til å produsere fôret lokalt i nok mengder kommersielt. Deretter skal vi bruke dette fôret til å produsere vår egen fisk. Den laksen vil være det vi kan kalle en fullverdig økologisk laks.

Andreassen og Midtbø forteller at selskapet har brukt mye ressurser på å kartlegge og forstå potensialet langs kysten og de feil som har vært gjort tidligere i blåskjellnæringen. De har vært i kontakt med kompetansemiljø som blant annet SINTEF Ocean og Havforskningsinstituttet.

Minimere matavfall

Selskapet tørker blåskjell og produserer mel. I tillegg har de jobbet med en insektslarve som de vil oppfôre med sekkedyr.

- Matavfall må vi prøve å minimere, og derfor ønsker vi å hente en lavtrofisk ressurs som vi kan mate larvene med. Det har vi testet og vi vet det funker. Det funker som en kule, slår han fast.

Daglig leder Ivar Andreassen i AkvaTotal, her med løsningen som de mener skal sørge for en lokal og økologisk fôrproduksjon. Foto: Privat
Daglig leder Ivar Andreassen i AkvaTotal, her med løsningen som de mener skal sørge for en lokal og økologisk fôrproduksjon. Foto: Privat

- Det er en kjemperessurs med sekkedyr. Det er en rapport utført av Vestlandsforsking – notat nr. 9/2017der de slår fast at man kan hente ut ni gangen av protein til laksenæringen fra disse dyrene. Man kan i praksis erstatte all soya, fiskemel, og det som brukes, bare med sekkedyr. Hovedutfordringen er å gjøre dette økonomisk lønnsomt- og her kommer utstyret til Akvatotal inn.

Testingen av dyrkningsenhetene har AkvaTotal gjort på Askøy og Sveio og snart skal de i gang i Hardanger. Han sier testene har fungert veldig bra til nå.

- Har dere fått produsert ferdig pellets og testet dette på fisk?

- Nei, det har vi ikke gjort, men det finnes en rekke publikasjoner på temaet som viser at blåskjellmel er en fullgod erstatter for fiskemel. Vi har hatt dialog med Havforskningsinstituttet. Alt dette er ting som er kjent og fungerer.

Vil ta prosjektet til storskala

Selskapet består foreløpig av Midtbø (styreformann), konen hans Janne (rådgiver) og Ivar Andreassen (daglig leder), som har erfaring fra oppdretts- og oljebransjen samt fra næringslivet generelt.

De har som et klart mål å ta prosjektet til storskala, og med det skape mange lokale arbeidsplasser ved hjelp av det bærekraftige fôret.

- Norge har alle forutsetninger for å kunne lykkes her. Vi har kjempemuligheter, men vi mener løsningen ligger i lokalprodusert fôr/mat og ny teknologi, forteller de avslutningsvis.