Artec Aqua skal bygge et nytt rensefiskanlegg som skal kunne konverteres til å bli et lakseanlegg senere. Illustrasjon: Artec Aqua.
Artec Aqua skal bygge et nytt rensefiskanlegg som skal kunne konverteres til å bli et lakseanlegg senere. Illustrasjon: Artec Aqua.

Satser friskt med nytt anlegg for både rensefisk og storsmolt

Steinvik Fiskefarm har planer om større smolt på 300 gram og en dobling av rensefiskkapasiteten. Konsernet bygger derfor et nytt anlegg som skal både være egnet til rensefiskproduksjon og påvekstanlegg for storsmolt i Svelgen.

Publisert

Artec Aqua skal bygge nytt rensefisk anlegg for Steinvik Rensefisk, avtalen innebærer at selskapet skal prosjektere og levere et anlegg for produksjon av både rensefisk og laks. Kontraktsbeløpet er på cirka 190 millioner kroner i følge selskapet.

Det nye bygget skal bygges i Svelgen i Sogn og Fjordane, og daglig leder Alex Vassbotten sier til Kyst.no at de nå skal doble rensefiskkapasiteten fra 2,5 millioner til fem millioner med et 140 meter langt nytt anlegg.

- Det planlagte landbaserte anlegget skal være en forlengning av eksisterende rensefiskanlegg. Men det er litt spesielt dette anlegget, fordi den ene delen skal være til rensefiskproduksjon, mens den andre delen skal være påvekstanlegg for laks, forteller han.

Større smolt og mer rensefisk

Smolten de setter ut i dag er på 150 gram, denne sier Vassbotten er planlagt skal komme opp til 300 gram. Rensefisken til Steinvik er rundt 35 gram i snitt før den settes i sjø.

Alex Vassbotten. Foto: Steinvik Fiskefarm
Alex Vassbotten. Foto: Steinvik Fiskefarm

- Alle karene blir bygd med både ferskvann og sjøvann, med dobbelt sett med rør. Denne lokalitet har god tilgang på ferskvann, og anlegget er et gjennomstrømmingsanlegg, opplyser han.

Det nye rensefiskanlegget vil på lik linje med det gamle ha et eget klekkeri, der det også er startfôring og påvekstavdeling.

- Så det blir et eget separat anlegg, forklarer han.

Byggestart til høsten

Selskapet er nå inne i samspillsfase med Artec Aqua, der Vassbotten sier de driver og konstruerer ingeniørarbeidet.

- Vi har valgt Artec Aqua til å utføre all teknologi på anlegget, som blant annet går på co2 lufting på karnivå og delvis gjenbruk av vann. Vi holder nå på med detaljplanleggingen anbudsfasen og papirene skal forhåpentligvis ut nå på våren, forteller Vassbotten til Kyst.no.

Byggestarten for det nye anlegget vil være til høsten 2018.

- Planlagt byggetid er på halvannet til to år.

Det er planlagt store kar innvendig på rensefiskanlegget.

- Det er 12 x 10 meter kar, itillegg blir det en god del små kar til rognkjeksene også. På påvekstavdelingen for laksen skal de få på plass åtte kar for større smolt, der de får fisk fra Balindbotn settefisk.

Investerer 240 millioner i fase 1

Investeringen er en del av en tretrinns-plan, og rensefiskanlegget er fase 1.

- Fase 1 vil nok komme på 240 millioner kroner, med hentevann og inntak av varmtvann også videre. Det er også planlagt enda større påvekstanlegg senere. Planen til vår er å kunne ha 3000 tonn med storsmolt på land på sikt. Men disse planene vil jeg ikke tenke på kostnadene for de planene enda, legger han til.

Vekst på land

Når Kyst.no spør hvorfor de gjør disse investeringene nå, sier Vassbotten at de må jo bruke pengene sine på noe.

- Vi får jo ikke vokse på sjøen, og da må vi investere i det vi er god på og det er jo oppdrett. Vi har troen på rensefisk og har derfor satset på dette. Vi vil jo også ha litt større smolt og investerer derfor i det for fremtiden, sier han.

Han sier at de må begynne å krype litt før de går, med tanke på smolt.

- Vi vil jo etterhvert se om vi kan få smolten opp til 600 gram til ett kilo. Men vi ønsker å ta dette gradvis. Men areal, infrastruktur og vanntilgang er det på plass, sier han.

Eksisterende rensefiskanlegg i Svelgen. Foto: Steinvik.
Eksisterende rensefiskanlegg i Svelgen. Foto: Steinvik.