Slik har selskapet sett for seg at konseptet skal se ut, der fire bur samles til en plattform. Foto: Polarny Maritime D&E AS/Steinvik Fiskefarm
Slik har selskapet sett for seg at konseptet skal se ut, der fire bur samles til en plattform. Foto: Polarny Maritime D&E AS/Steinvik Fiskefarm

Steinvik vil ha større volum og søker om 8 utviklingskonsesjoner

Steinvik Fiskefarm søker om åtte utviklingskonsesjoner til et prosjekt de anslår utviklingskostnadene til å nå opp i et tresifret millionbeløp.

Publisert

Søknaden er helt blodfersk og ble mottatt av Fiskeridirektoratet 2. mai. Prosjektkonseptet beskrives som "flytende lukket oppdrettsanlegg". Får Steinvik alle de 8 omsøkte konsesesjonene, gir dette en MTB på 6240 tonn.

Daglig leder Alex Vassbotten forteller at det er fisken som må betale for utviklingen videre.

- Ved å få høyere tillatt biomasse er dette en gyllen mulighet for videre teknologisk utvikling, legger han til.

Her kan du se en oversikt over de 21 som har søkt om konsesjoner så langt.

Kostnaden på prosjektet vil komme på rundt 100 millioner kroner, der anlegget er patentert, og utviklet i samarbeid med Coast Innovation, FLO Marine og Polarny Maritime D & E.

Les også: Eide Fjordbruk søkjer om seks utviklingskonsesjonar til åpen plattform

Han forklarer at selve utformingen av konseptet har foregått i cirka et halvt år i tett samarbeid med Gunnar Stavestrand fra Coast Innovation.

Alex Vassbotten har stor tro på konseptet som skal gjøre det mulig å drive lukket oppdrett inne i fjordene. Foto: Steinvik Fiskefarm
Alex Vassbotten har stor tro på konseptet som skal gjøre det mulig å drive lukket oppdrett inne i fjordene. Foto: Steinvik Fiskefarm

- Vi har jobbet med søknaden og konseptet i et halvt år, men ideen har vi hatt mye lengre. Vi søkte først om en FoU-konsesjon med et lignende konsept, men fikk da en altfor lav MTB til at det ville være lønnsomt. Da utviklingskonsesjonene kom på banen, var dette en gyllen mulighet til å søke på nytt og forhåpentlig få mer MTB, sier han til kyst.no.

Les også: Oppdrettsgigant søker om utviklingstillatelser til «Pipefarm»

Fire bur danner plattform

Han ønsker å kunne bruke selve produksjonen som en finansieringskilde.

Det lukkede merdanlegget skal bestå av fire bur som danner en samlet plattform. En slik konstruksjon mener Vassbotten vil gjøre anlegget mye mer robust og sterkere på eksponerte lokaliteter, enn om burene står for seg selv.

- Den samlede plattformen gjør at vi ikke får bevegelse på anlegget og det blir mer stabilt, forklarer han.

Tankene skal bygges i stål og være på 12.000 tusen kubikk hver.

Vil lengre inn i fjordene

- I dag opplever vi at anleggene våre flyttes lengre og lengre ut i fjorden, men vi tror samtidig det er en stor mulighet for oppdrett inne i fjordene. Vi mener vårt lukkede konsept kan være en god løsning for næringen, ved å nyttegjere oss av fjordlokalitetar som i dag ikke er tilgjengelige for lakseproduksjon, sier Vassbotten til kyst.no.

Konseptet har hurtig tilvekst som en viktig parameter. Det skal benytte seg av resirkulering av vann og skal filtrere bort avfallet. Vassbotten påpeker at det ikke skal avluses i systemet.

- Derfor gir dette ingen utslipp i sjøen, sier han.

Steinvik- gruppen:

  • Steinvik- gruppen driver matfiskproduksjon av laks og ørret på 7 lokaliteter i kommunene Flora og Askvoll, samt settefisk og rognkjeksproduksjon i Flora og Bremanger.

  • Selskapet er eid av far Inge Helge Vassbotten og sønn Alex Vassbotten.
  • Steinvik er aksjonær i Salmon Group.
  • Steinvik er medeier i i Havsterk, Seaborn og Aqua Dykk.
  • Selskapet driver også et visningssenter for fiskeoppdrett på Steinvik, som er hjemmebasen deres.