– En fra grunnen tilpasset og selvdrevet flåte vil løfte brukervennlighet og fleksibilitet for vår mekaniske avluser. Det sier daglig leder Geir Skarstad (midten) sammen med produksjonslederne Frode Mikalsen (til venstre) og Ole Jakob Måøy ved verkstedet i Ottersøy. Den første flåten leveres i mai. Foto: Tom Lysø.

Skamik: – Flåteløsning og viktig miljøkunde

Med en ny og tilpasset flåte utvider Skamik fleksibilitet og repertoar for sin miljøvennlige mekaniske avluser. En viktig aktør, Helgeland Oppdrettsservice, er nå blant de som går for teknologien som produseres og utvikles i Nord-Trøndelag, melder bedriften.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Helgeland Oppdrettsservice server tre foretak; Kvarøy Fiskeoppdrett, Selsøyvik Havbruk og Gifas. I alt sju lokaliteter fra Helgeland og opp til Salten.

Styreleder Alf-Gøran Knutsen forteller at serviceselskapet har testet ut de fleste aktuelle løsninger for mekanisk og ikke-medikamentell avlusing på markedet.

– Vår vurderingsprosess viser at SkaMik leverer best på to helt vesentlige felt: Effekt og kapasitet, melder Knutsen som også er daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett.

– Gunstig å gå inn på nivå rundt 0,2 bevegelige lus; vi erfarer da effekt på over 90 prosent. Videre er kapasitet, at anlegget gjør behandlingen raskest mulig, en vesentlig faktor, sier Knutsen som også tillegger at samtlige lus blir samlet opp under prosessen vesentlig betydning.

Hellig miljøkrav

Drifta i Kvarøy har over tid hatt et klart miljøfokus, med planmessig reduksjon av faktorer som kan gi uheldige utslag. Et resultat er at denne laksen fra Helgeland eksporteres til USA. Matvarekjeden Whole Foods har spesialisert seg på ren og naturlig mat, og produktene fra Kvarøy og kollega/partner Selsøyvik er den eneste norske laksen som har landet i diskene til Whole Foods.

– Generelt er vi meget kritiske til kjemi og fremmedstoff. Tidligere har vi brukt en del hydrogenperoksid, men erfarte fallende effekt og utvikling av resistens rundt bruken. Derfor satser vi nå primært på rensefisk, rognkjeks, i kombinasjon med SkaMik, sier Alf-Gøran Knutsen.

I Nordland fungerer rognkjeks ifølge Knutsen også best på lave nivå. Det betyr en strategi hos Helgeland Oppdrettsservice om å gå inn med medikamentfri mekanisk avlusning tidlig.

– Fiskevelferd og –helse er viktig for oss. Derfor har egne ansatte på mekanisk avlusing. Det vil åpne for optimal virkningsgrad og god fiskehelse, sier Knutsen som legger til at dokumentasjon av effekt og miljøstatus er selvsagt også rundt mekanisk avlusing.

Ny selvdrevet flåte

Grunnet store avstander, vil Helgeland Oppdrettsservice operere sin maskin på en dedikert båt.

Per i dag har SkaMik i sine lokaler ved Nærøysundet produsert nær 20 maskiner. I det løpende arbeidet med utvikling lanseres nå en ny flåte på 20 ganger 10 meter spesialtilpasset SkaMik.

Refnes Laks i Sør-Trøndelag vil i mai være den første aktøren som tar i bruk den selvdrevne flåten med fem hydrauliske trustere, to kraner og eget styrehus.

Daglig leder Geir Skarstad i SkaMik har store forventninger til den store praktiske videreføringen.

– Anlegg og flåte blir 100 prosent tilpasset. Det åpner for å utnytte prosessanlegget optimalt. Vårt mål er både 100 prosent effektivitet mot parasitten og høy kapasitet, sier Skarstad.

En av fordelene er aktøren nå slipper å binde en mer kostbar båt til mekanisk avlusning – samtidig som det blir enkelt å flytte mellom lokalitetene. Og ikke minst; systemet innebærer full oppsamling, slik at ikke en eneste parasitt kan vende tilbake til sjøen.

– Mobilitet og mye «oppetid» vil gi høyest mulig kostnadseffektiv drift av anlegget. Gjerne i kombinasjon med dyktige medarbeidere som behersker mekanisk avlusing til bunns. Det er driftsbildet vi vil skape rundt SkaMik for våre kunder, sier daglig leder Geir Skarstad.