Konsernsjef i Marine Harvest, Alf-Helge Aarskog. Foto: Gustav-Erik Blaalid

- Kampen mot lakselus blir ikke tatt alvorlig nok

- Vi teller lus hver eneste uke i hver eneste merd vi har, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest til kyst.no, og legger til at det er noe alle oppdrettere burde gjøre.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Vi plukker opp og registrerer forekomsten av lus på 20-50 fisk per merd, per uke. På denne måte bygger vi opp en databank med informasjon om utviklingen slik at vi så tidlig som mulig kan sette inn tiltak, sier konsernsjefen til kyst.no.

Han mener at næringen med Sjømat Norge i spissen forsømmer seg når de følger Mattilsynets anbefalinger og teller lus på bare 10 eller 20 fisk, avhengig av når på året man teller. Når det gjelder antall merder det skal telles fra, sier forskriften at på lokaliteter med mer enn tre merder skal minst halvparten av merdene telles (se vedlegg til forskiften i slutten av saken). Se hele forskriften her. Han mener at alle lakseprodusenter bør telle lus i alle merdene langs hele kysten. Dette vil også være en et godt bidrag til å se på internspredning av lusa, og hva som kommer utenfra.

Marine Harvest satser stort på rensefisk, og går mer og mer bort fra bruk av hydrogenperoksid. Illustrasjonsfoto av rognkjeks. Foto: Therese Soltveit.

Les også: Geir Ove Ystmark administrerende direktør i Sjømat Norge svar på Arskogs uttalelser.

Marine Harvest bruker mye rensefisk i kampen mot lakselus, samt en del mekaniske metoder som Thermolicer og Hydrolicer. Han avviser at selskapet har kun dårlige erfaringer med noen av disse metodene, men understreker at enhver teknologisk nyutvikling er beheftet med svakheter og innkjøringsvansker, og at de har både gode og dårlige erfaringer.

- Bruk av hydrogenperoksid er iallfall på vei ut, fastslår Aarskog til kyst.no.

Les også: - Mange teller langt mer lakselus enn minimumskravet

Ja til Trafikklys-ordningen

Marine Harvest har uttalt at Trafikklys-ordningen slik den foreligger nå, bør utsettes inntil modell-grunnlaget er bedre utredet. Imidlertid mener han at det er viktig å komme i gang.

- Det er fornuftig å ikke etablere ordningen som foreslått nå, men kvalitetssikre modellene. Det hindrer ikke at en kan begynne en regulering basert på det regelverket som er nå.

- Hvorfor ikke sette i gang med trafikklys-ordningen basert på dagens regelverk? Vi har jo allerede etablerte grenser for lusepåslag, og når tiltak skal iverksettes. Her kan vi bruke trafikklys allerede, slik at det er klare regler for vekst eventuell reduksjon eller stillstand. For eksempel i de mest luseutsatte områdene burde det etter min mening være rødt lys for tiden, legger han til.

Videre mener Alf-Helge Aarskog at dersom Mattilsynet hadde stilt krav om ukentlige lusetelling i alle merder langs hele kysten, ville den samlede informasjonen dette gir være et verdifullt bidrag til modellberegningen som skal legges til grunn for trafikklys-ordningen.

Han mener at oppdretterne langs kysten må stå sammen.

Kostnadene som Marine Harvest hadde i tilknytning til lusebehandling i 2015 lå på 2-3 kroner kiloen på konsernnivå. Men variasjonen var stor.

- I Kvænangen var kostnadene til lusebehandling bare to øre kiloen i fjor, forteller konsernsjefen.

Vedlegg 1. Krav til rutinemessig telling av lakselus