Marine Donut. Foto: ØDP.

Marine Harvest satser på mange konsept, vil beholde kun de beste

Konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest forteller kyst.no at selskapet har planer om å søke om utviklingskonsesjoner til enda flere konsept. - Vi har allerede fire forskjellige søknader inne hos Fiskeridirektoratet, men vil søke om flere konsesjoner til nye prosjekt, sier Marine Harvest-lederen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Alf-Helge Aarskog sier i et eksklusivt intervju med kyst.no, at selskapet har store planer om å sende inn flere utviklingkonsesjonssøknader.

Her kan du lese en oppdatert status om alle de som har søkt om utviklingskonsesjoner så langt.

Marin Harvest har allerede søkt om konsesjoner til Egget, Beck-cage, Lukkede enheter i bulkskip og Marine Donut.

Totalt tilsier de fire søknadene 36 konsesjoner.

- Vi har allerede to konsepter som gjør at vi kan utnytte areal inne i fjordene, hvor det er umulig å drive vanlig oppdrett. Men da må vi garantere null utslipp av lus og ingen rømming av fisk.

- Men vi vil heller ikke utelukke at vi ønsker å se på mulighetene for å utvikle konsepter offshore, der vi kan senke merdene under bølgene ved kraftig storm, legger han til.

Laksen vil ifølge Aarskog kunne holde seg uten tilgang på overflaten i opptil tre uker.

Alf-Helge Aarskog på Aquavision i Stavanger 2016. Foto: Daniella Balin.

Les også: Marine Harvest bygger forskningsstasjon i havet

Av de 27 innsendte utviklingkonsesjonssøknadene, har bare to selskap fått svar. Salmars offshore Havmerd fikk først godkjenning og bygging av merden har startet i Kina. Måsøval Fiskeoppdrett fikk derimot avslag, men har anket vedtaket.

Les også: Tror på suksess for Marine Donut

- Tjener ikke penger i Chile

Aarskog sier selskapet ikke har tenkt å investere i konseptene i Chile med det første, dersom selskapene skulle få tildelt konsesjoner av direktoratet. Han ikke ser for seg en positiv utvikling for oppdrettsnæringen der nede før nytt lovverk og regulering er på plass.

Illustrasjon av "Egget". Foto: Hauge Aqua/Kreativ Side.

- Vi vil utvikle løsningene i Norge først, dersom dette viser seg å være et fantastisk bra system, som er kostnadseffektivt og produktivt kan vi videreføre dette til andre land. Men dette vil ikke skje i Chile nå, for vi tjener ikke penger der. Da må først regelverket bli endret og optimalisert, forklarer han. 

Konsernsjefen understreker imidlertid at dette er noe selskapet ønsker å få til på sikt i de andre lakseproduserende regionene selskapet er til stede i.

Les også: Mener næringen får se flere spektakulære søknader

  • Utviklingskonsesjoner ble innført av Nærings- og fiskeridepartementet fredag 20. november 2015. Samme dag åpnet Fiskeridirektoratet for elektroniske søknader.
  • Tillatelsene skal legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.