Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik besøkte Mortenlaks i mai 2019. Her sammen med Tom Jarle Bjørkly. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik besøkte Mortenlaks i mai 2019. Her sammen med Tom Jarle Bjørkly. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Har fått innvilget ekstra MTB

- Vi gir nå lakseoppdrettere som ble rammet av algeoppblomstringen mulighet til å ta igjen noe av den tapte produksjonen. Det er viktig for å ta vare på arbeidsplassene, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Algeoppblomstringen i Nordland og Troms tidligere i år førte til at store mengder fisk gikk tapt. For å hjelpe oppdretterne som ble rammet, åpnet fiskeri- og sjømatministeren for at selskapene kunne søke Fiskeridirektoratet om å øke lakseproduksjonen.

Fiskeridirektoratet har innvilget søknadene fra følgende selskaper: Cermaq Norway, Ballangen Sjøfarm, Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm, Nordlaks, Salaks, Sørrollnesfisk og Northern Lights Salmon, Ellingsen Seafood og Mortenlaks.

Disse kan i løpet av de fem neste årene hente ut produksjon fra en konto i direktoratet. Hvor mye de kan ta ut, avhenger av hvor mye fisk de mistet i forbindelse med algeangrepet.

- Disse oppdretterne har vært gjennom svært tøffe tider. Jeg håper dette vil bidra til at de kan komme seg på bena igjen, sier Nesvik.

- Vi har jobbet ut fra tall som er genererte av innsendte månedsrapporter, etter å ha sikret at de stemmer overens med tallene i søknadene. Tapet er utreknet basert på en slaktevekt av 5 kg sløyd fisk. Denne utrekningsmåten har vært foreslått ved fleire tilfeller, og hadde bre oppslutning, sier direktør Øyvind Lie ved kyst- og havbruksavdelinga.

Slik regnet de ut KTB-saldoen:

  • Algerelatert dødelegheit = tal på død fisk i mai (juni) (inkludert omsyn til utkast frå slakteri og eventuelle teljefeil) minus forventa normal dødelegheit i mai (1% - basert på snittverdiane for områda i 2015-2018)
  • Forventa tal på  slakta fisk = algerelatert dødelegheit minus 0,3% dødelegheit per månad fram til slakt (basert på snittverdiane for områda i 2015-2018)
  • Tapt slaktevolum (sløyd) = forventa tal på slakta fisk * 5 kg
  • Tapt slaktevolum (levande) = sløyd vekt * 1,2 (omrekningsfaktor frå NS 9417:2012)
  • KTB-saldoen er sett til 60% av tapt slaktevolum