Jörn Tölle, er Hach's 'Latin American Instrumentation Manager', Jennifer Oliva, er Aguasin's 'Southern Laboratory Growth Leader', Thomas Mitchell er 'Vice-Chairman of the Commercial Team' i Sea-Bird Scientific, og Christian Lorca, Dagligl leder i selskapet Aguasin. Photo: Daniella Balin, Salmonexpert.
Jörn Tölle, er Hach's "Latin American Instrumentation Manager", Jennifer Oliva, er Aguasin's "Southern Laboratory Growth Leader", Thomas Mitchell er "Vice-Chairman of the Commercial Team" i Sea-Bird Scientific, og Christian Lorca, Dagligl leder i selskapet Aguasin. Photo: Daniella Balin, Salmonexpert.

Skal forutse alge-oppblomstring i Chile

De tre teknologibedriftene Aguasin, Sea-Bird Scientific og Hach jobber med å implementere et overvåkningssystem for å forutsi algeoppblomstringer som kan påvirke oppdrett i Chile.

Publisert

De tre selskapene tilhører det internasjonale selskapet Danaher. For tiden besøker representanter fra disse selskapene oppdrettere i Chile for å presentere deres nye løsning. Teknologien skal allerede være ferdig utviklet og benytter blant annet forandringer i miljøparametere i overvåkningen.

Kombinerer krefter

Sea-Bird Scientific spesialiserer seg på å levere integrerte instrumenter og plattformer for oceanografiske målinger, samt å levere data for vitenskapelig forskning. Instrumentene er rettet mot havbruksnæringen og kan  blant annet måle konsentrasjonen av klorofyll og forhold av turbiditet i vannet, samt nivåer av oksygen, Ph, turbiditet, nitrat og fosfor.

- Vi har hatt god erfaring med enhetene systemet kan bestå av, spesielt med forutsigelsen av skadelige algeoppblostringer i USA. Dette arbeidet er grunnlaget for anvendelsen av vår teknologi til havbruksnæringen, sier Thomas Mitchell, visepresident for kommersielt salg for Sea-Bird Scientific.

Jörn Tölle, Instrumentation Manager for Latin America at Hach and Thomas Mitchell, Vice President of the Commercial Team at Sea-Bird Scientific. Photo: Daniella Balin, Salmonexpert.
Jörn Tölle, Instrumentation Manager for Latin America at Hach and Thomas Mitchell, Vice President of the Commercial Team at Sea-Bird Scientific. Photo: Daniella Balin, Salmonexpert.

I Chile har selskapet Plancton Andino  brukt Sea-Birds sensorer i mange år.

- Våre næringsstoffer, nitrat- og fosfordeteksjonssystemer brukes til spådommer, og dette er hva vi tilbyr til chilenske selskaper som en del av et overvåkings- og databehandlingssystem for flere elementer, legger Mitchell til.

Representantene for de tre selskapene sier at reaksjonen næringen har vært ganske positivt så langt:

- Basert på utfordringene som man står overfor i 2016, er det et sterkt ønske om å ha et forståelsesnivå for å forutsi hendelser. Vi tror at systemet kan være et gjennombrudd og være til stor hjelp for å få tidlige kunne advare mot skadelige oppblomstringer, opptil to til tre dager før, for eksempel.

Havbruksnæringen bør ha et system som reagerer på advarslene og å ha de nødvendige verktøyene.

Selskapet Hach som leverer utstyr til lakseoppdrettere for å måle kritiske miljøforhold som oksygen og saltholdighet.

- Vi ønsker å implementere et verktøy som letter beslutningstaking, der det finnes et nettverk av analyser som kan krysse forskjellige indekser, sier Jörn Tölle, Hachs Latin American Instrumentation Manager, og legger til at de er et selskap som er  anerkjent for sin nøyaktighet

Systemet som tilbys av selskapene kan installeres i etapper eller helt.

- Det er stor interesse for nitrogen-sensoren som en første forsvarslinje, sa Hachs representant.

Det finnes fortsatt ingen effektivitetsstall for dette systemet, da de arbeider med en samarbeidsprosess med sine kunder.