Algeanlegget på Mongstad under bygging. F.v: Sverre M Nordvik fra UiB, Anders Goksøyr Uib, Anne-Berit Hjorten Viken TCM , Tor Solberg Uni Research og Kjetil Hantveit TCM, på byggeplassen til algepiloten tidligere i år. I bakgrunnen ligget TCM som skal
Algeanlegget på Mongstad under bygging. F.v: Sverre M Nordvik fra UiB, Anders Goksøyr Uib, Anne-Berit Hjorten Viken TCM , Tor Solberg Uni Research og Kjetil Hantveit TCM, på byggeplassen til algepiloten tidligere i år. I bakgrunnen ligget TCM som skal "fôre" algene med Co2. Foto: Linn Therese S Hosteland.

«Spaden i jorden» på Mongstad

Mongstad: Tirsdag startet Universitetet i Bergen (UiB) offisielt byggingen av pilotanlegget for mikroalgeproduksjon på Mongstad. Her skal de dyrke frem omega-3-rike alger som skal brukes i fiskefôr, dyrket på fanget CO2.

Publisert

- Næringen ser det trengs en annen kilde enn vegetabiler til omega-3, og tiden er nå inne for å starte opp en produksjon av disse, sier Hans Kleivdal, forskningsdirektør ved Uni Research og prosjektleder for algepiloten, til kyst.no

Prosjektlederen viser til at laksenæringen har utfordringer når det gjelder å få en bærekraftig vekst i fremtiden.

Hans Kleivdal er prosjektleder for algepiloten på Mongstad. - Alle alger som dyrkes er også egnet til humant konsum, sier han. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Hans Kleivdal er prosjektleder for algepiloten på Mongstad. - Alle alger som dyrkes er også egnet til humant konsum, sier han. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

- Noe går på tilgang til fôrråvarer som mel og fiskeolje. Spesielt er oljen fra Peru begrenset, og tilgangen på den varierer ut fra bestanden. I tillegg til at El Niño også kan påvirke prisen på fiskeolje, sier han.

På grunnlag av dette, samt mikroalgenes unike sammensetning, og at de ikke konkurrerer med mat til humankonsum, mener han at algene kan være en løsning for oppdrettsnæringen.

- Alger produserer all omega3, og så akkumuleres de lenger opp i næringskjeden. Men det er ikke bare omega3 som kan komme fiskefôret til gode. Proteiner, oljer og antioksidanter fra alger kan også bidra til fôret, men i første omgang konsentrerer vi oss om omega-3, sier han.

Flere kandidater

Kleivdal forklarer at piloten er et langsiktig prosjekt, og at det kan være utfordrende å finne frem til de rette algene og prosesseringen av disse. Rundt 40 000 celler av ulike algestammer, og hvordan disse vokser på CO2, har til nå blitt testet ut ved UiB. Tilbake sitter forskerne med 40 lovende kandidater, ifølge Kleivdal.

- Mikroalger som vokser ved fotosyntesen i havet bruker Co2 og er veldig viktige for havet da de er en regulent av klima. Ved å utnytte Co2 til å produsere en ny kilde til omega-3 i fiskefôr, kan vi bidra til å gjøre næringen mer bærekraftig, konstaterer Kleivdal.

Ulike typer algestammer skal testes. Her er tre av de. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Ulike typer algestammer skal testes. Her er tre av de. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Både høstemetoder, ideell temperatur, foredlingsprosesser og lignende, er forhold som skal sees nærmere på ved pilotanlegget.

- Vi har ønsket å etablere anlegget både for å øke kunnskaps-siden og å knytte bånd mellom kunnskap og konsumenter, forteller han.

Anlegget og prosessen

I første omgang vil det nye anlegget starte med samlet volum på rundt 4000 liter.  Det vil bestå av to bygg på rundt 300 kvadratmeter. Det ene er et drivhus med utstyr for produksjon av biomasse og det andre er et driftsbygg med laboratorium og annet nødvendig prosessutstyr.

Anlegget skal bygges ved siden av Teknologisenter Mongstad (TCM) på Mongstad som ved hjelp av en egen teknologi "fanger" Co2 på flasker, slik at det kan brukes i produksjonen. Det ligger til grunn en intensjonsavtale om å bruke 30 000 tonn Co2 i første omgang.

Kort fortalt skal algene dyrkes frem ved jevne temperaturer. Etter dette går de over i høstetanker hvor de lagres frem til de skal videre inn i sentrifugen, hvor vannet skilles av. Til slutt gjenstår eventuell prosessering. Det skal også testes ut om algene kan gå i fôret ubehandlet.

- Hvor lang produksjonstiden er, avhenger av algen og designet av prosessen. Vi bruker et reaktorsystem som vi har stor tro på, men det finnes også andre systemer. Jeg ser frem til å utvikle verdikjeden i samarbeid med næringen, sier Kleivdal.

Det legges til at ettersom det er et teknisk anlegg, ser de for seg en del innkjøring og testing før produksjonen kommer skikkelig i gang.

Ragnhild Fresvik fra Sparebanken Vest overleverte en sjekk på 500 000 kroner, øremerket algepiloten til Anders Goksøyr fra UiB. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Ragnhild Fresvik fra Sparebanken Vest overleverte en sjekk på 500 000 kroner, øremerket algepiloten til Anders Goksøyr fra UiB. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Finansiering

Siden 2011 har UiB jobbet med prosjektering av pilotanlegget. Ikke minst har det vært jobbet med å få på plass finansiering, men nå er 30 millioner kroner på plass til både bygging og drift av pilotanlegget.

På selve bygget bidrar UiB med seks millioner kroner og seks millioner er bevilget over statsbudsjettet. I tillegg bidrar FHF med tre millioner, Hordaland Fylkeskommune med to millioner og regionskommunene med en million kroner.

CO2Bio har gått inn med 12 millioner for å drifte anlegget dvs cirka 2,5 års drift. CO2Bio, er eid av Marine Harvest, Lerøy Seafood, EWOS, Salmon Group, Grieg Seafood, samt Uni Research, Bergen Teknologioverføring (BTO) og Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL). Også NCE Seafood Innovation cluster skal være bidragsytere i prosjektet.

Det er estimert at piloten bidrar med 3-4 årsverk i startfasen, og selv om alle prosessene kan styres og overvåkes fra UiB på Marineholmen i Bergen, vil det også være to som arbeider ved anlegget til enhver tid.

- Fordi dette er et unikt samarbeid mellom næring og aktører, har vi stor to på å lykkes, konkluderer professor Anders Goksøyr fra UiB.