Veramaris vil i sitt første produksjonsår produsere omega 3 fra alger nok til å dekke 15 % av laksenæringens behov. Foto: Veramaris / Uli Kunz.

Betydelige mengder algeolje til fôrbruk underveis

Veramaris anlegg for produksjon av algeolje rik på omega-3 vil begynne å levere allerede neste år. Fra oppstarten vil de kunne produsere hele 15 % av behovet for EPA og DHA laksenæringen har globalt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Veramaris’ anlegg for produksjon av algeolje i Nebraska, USA er nå halveis ferdig, melder selskapet. Når anlegget står ferdig vil det ha kostet ca 200 millioner dollar. 

Oljen som skal komme fra anlegget vil være rik på de marine fettsyrene EPA og DHA  og produktet vil kommer på markedet medio 2019. Det er allerede sendt ut prøvepartier til utvalgte matprodusenter og bønder for markedsutvikling.

Karim Kurmaly er administrerende direktør i Veramaris. Foto: Veramaris.

- Vår algeolje er vårt bidrag til bransjens etterspørsel etter en bærekraftig kilde til omega-3 fettsyrene EPA og DHA. Kjente kilder til alle råvarene vi bruker, gjør produktet fullt sporbart, sa Veramaris’ administrerende direktør, Karim Kurmaly under kranlelaget som ble holdt 4. juni.

Produksjonskapasiteten for det første året for Nebraska-anlegget, vil bli omtrent 15 prosent av det totale årlige behovet for EPA og DHA for den globale lakseoppdrettsnæringen.

Veramaris er et joint venture mellom DSM og Evonik, holdt en halvveis-markering ved Blair i Nebraska i USA. Anleget vil starte å produsere olje i 2019. Foto: Veramaris.

Sukker blir olje

Veramaris bruker lokaldyrket sukker i gjæringsprosessen. Mikroalgen Schizochytrium som brukes, har fordelen av å produsere de essensielle omega-3 fettsyrene EPA og DHA, og den resulterende oljen har en konsentrasjon på over 50 prosent. Fabrikken vil være helt avfallsfri.

Selskapet mener deres produksjon av svært konsentrert algeolje for første gang vil gjøre det mulig for den animalske ernæringsindustrien å holde tritt med den økende etterspørselen etter disse to essensielle omega-3 fettsyrene, uten å måtte ty til fiskeolje fra bestanden av villfisk. Inntil nylig har omega-3 fettsyrene EPA og DHA tilsatt i dyrefôr, nesten utelukkende kommet fra marine kilder. For tiden blir totalt 16 millioner tonn villfisk fanget til produksjon av fiskeolje og fiskemel.

- Råvarene for denne nyskapende teknologien fra Veramaris kommer fra hjertet i amerikansk jordbruk – fra Nebraska. Mais fra Nebraska er med på å redde marint liv. Det er en herlig historie og jeg ønsker Veramaris alt godt i arbeidet med å gjøre havbruksnæringen mer bærekraftig, sa Nebraskas viseguvernør Mike Foley under halveismarkeringen.

Joint venture

Prosessen og produktutviklingen er ifølge Veramaris et resultat av en komplementære kompetanse som Evonik og DSM tilfører samarbeidet. 

- DSM har ekspertise i dyrking av marine organismer, inklusive alger, og veletablerte evner i bioteknologisk utvikling og drift, mens Evoniks fokus har vært på å utvikle industrielle bioteknologi-prosesser og drive konkurransedyktige store produksjonssteder for fermenterte aminosyrer, forteller selskapet.

For å få til positive endringer innen matproduksjon og matforbruk, arbeider Veramaris tett med alle deler av verdikjeden, inkludert matprodusenter, bønder, forhandlere og frivillige organisasjoner.

- Banebrytende samarbeid har gjort det mulig for nøkkelaktørerinnen akvakultur å fore opp laks med fôr helt fritt for marine ingredienser, ved bruk av algeolje som en fullstendig erstatning for fiskeolje. Det eksisterende Evonik-området i Blair ble valgt for produksjon av omega-3 fettsyrene EPA og DHA, for å dra nytte av Evoniks tiår med erfaring i å drive bioteknologiske virksomheter i stor skala. Selskapet har drevet en virksomhet der med fermentering av aminosyren L-lysine i nesten 20 år, forteller de videre.