Mikroalger som fôres med insektavfall fra melbillelarver vokser raskere, fordi dette avfallet tilfører viktige næringsstoffer som algene enkelt klarer å absorbere, viser resultater fra mikroalge-dyrking utført av NORCE-forskere. Foto: NORCE

Dette kan bli gull verdt i sirkulærøkonomien

Flere typer avfall må utnyttes enda bedre - for å nå målene om avfallskutt, og gi bedrifter nye muligheter til grønn verdiskapning. Eksperter på marin bioteknologi i NORCE uforsker dyrking av næringsrike mikroalger med innsektrester, og med matavfall.

Publisert Sist oppdatert

Det grønne skiftet vil kreve overganger til nye produkter og tjenester som gir mye mindre negative konsekvenser for klimaet og miljøet vårt.

Foreløpige resultater fra NORCE-forskere viser at mikroalger som fôres med insektavfall fra melbillelarver vokser raskere, fordi dette avfallet tilfører viktige næringsstoffer som algene enkelt klarer å absorbere. Mikroalgene i disse forsøkene er rike på proteiner. 

Positive resultater

I tidligere studier har NORCE også sett positive resultater (dvs. et høyere innhold), da av omega-3-fettsyrer fra mikroalger dyrket med insektavfall.

- I takt med utviklingen av sirkulærøkonomien, med flere grønne arbeidsplasser, kan mikroalger definitivt spille en viktig rolle i å konvertere avfallsstrømmer, og sørge for verdiskaping over tid, sier forsker Dorinde Kleinegris i NORCE i en pressemelding. 

Hun leder forskningsinnsatsen i NORCE som gjøres innen mikroalger. 

Nå håper Kleinegris å gjennomføre dyrking i større skala, ikke minst fordi en slik utnyttelse av avfall treffer midt i blink når det gjelder bærekraftige løsninger, og nye verdifulle ressurser i sirkulærøkonomien.

Insektavfall og mikroalger har potensial

For å kunne utnytte mikroalger i en bærekraftig matproduksjon, blir det viktig å avdekke hvilke avfallstyper mikroalger kan dyrkes best med. Forskerne så temmelig raskt at kombinasjonen insektavfall og mikroalger har potensial. Det samme gjelder også mikroalgedyrking med matavfall.

Mikroalger brukes allerede som ingrediens i fiskefôr, men har også potensial for bruk i mange matvarer og ulike produkter, som for eksempel ingredienser i tekstiler, bygningsmaterialer eller skosåler.

- I både Norge og EU fokuseres det nå på nye næringskilder, innovative måter å redusere avfall på, styrking av bærekraften og å øke effektiviteten i matproduksjonssystemene, fortsetter Kleinegris.

​I et nytt prosjekt kalt WasteNOmore søker NORCE - sammen med flere selskaper - støtte gjennom Forskningsrådets program Grønn Plattform.

NORCE vil sammen med industri, offentlige aktører og andre forskningsinstitutter etablere et konsortium som kan redusere omfanget av importerte vegetabilske fôringredienser som soyaprotein og genmodifisert raps.

12 ganger mindre areal

Man ser for seg å erstatte slike ingredienser med fôringredienser som krever inntil 12 ganger mindre areal og inntil 450 ganger mindre vann.

Sammen med renovasjonsselskapet BIR, som er samarbeidspartner i WasteNOmore, utforsker NORCE hvilke typer matavfall som kan benyttes i mikroalgeproduksjon. BIR er et av Norges største renovasjonsselskap. 

- Vi tror den beste måten å behandle matavfall og organisk avfall på, er ved å kombinere ulike behandlingsmetoder som biogass, mikroalger, insekter, mikrober som bakterier, gjennom fermenteringsprosesser, med mer, sier Toralf Igesund, FoU sjef i BIR.

Les mer om initiativet WasteNOmore her.