Se undervannsvideo av all female-fisken fra et av karene hos Sande Settefisk, til Nordfjord Laks, like før den ble levert til matfiskanlegget. Fisken hadde en gjennomsnittlig vekt på 192 gram. Foto: Sande Settefisk

Smoltgruppe med kun hunnlaks sjøsatt i Nordfjord

Sande Settefisk leverte for vel en uke siden ut en kommersiell smoltgruppe som utelukkende består av hunnlaks. Utsettet skjedde ved Nordfjord Laks sin lokalitet Haneholmen. Slik “all female-laks” skal redusere problematikken med kjønnsmodning før slakteklar størrelse i sjø.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Rognen ble levert av AquaGen i januar 2019 og var selskapets første kommersielle all female-leveranse av laks til norsk oppdrettsnæring, sier teknisk salgssjef sør i AquaGen, Lisbeth Ingebrigtsen.

- Bakgrunnen for at Nordfjord Laks ønsket å prøve all female, var utfordringer med kjønnsmodning hos hurtigvoksende stor smolt satt ut tidlig på våren, sier Leiv Slagstad, daglig leder i Nordfjord Laks.

Redusert kjønnsmodning

Tidlig kjønnsmodning kan oppstå i varierende grad før fisken oppnår slaktestørrelse. Dette er en uønsket hendelse da det fører til dårlig fiskevelferd, redusert kvalitet og vekst hos fisken. En rekke faktorer i miljøet og i fisken selv kan utløse kjønnsmodningsprosessen. I mange tilfeller vil bruk av lys redusere kjønnsmodningen, men dette virker ikke under alle oppdrettsforhold.

Ingrid Torvanger og Tom Wilke fra Sande Settefisk ser til at smolten har det bra etter utsett på lokaliteten Haneholmen hos Nordfjord Laks. Foto: AquGen.

Hannfisken har fra naturens side større risiko for utvikling av kjønnsmodning sammenlignet med hunnfisken. En av løsningene på dette kan være å sette ut fisk som er selektert for redusert kjønnsmodning ved bruk av genmarkører og/eller bare produsere hunnfisk. Dette kan oppnås gjennom ultralydsortering av kjønn på smoltstadiet eller bruk av all female-fisk.   

Erfaringer i settefiskfasen

Rognen var selektert for virusresistens mot IPN, PD, CMS og rask vekst. Samtidig ble det også levert ordinær rogn med begge kjønn, såkalt “Gain” som var selektert for resistens mot IPN, PD, CMS, lus og enda bedre vekstegenskaper enn all female. Rogna fra begge gruppene ble lagt inn på Hyen Fisk, den 3. januar i 2019 og flyttet til Sande Settefisk som startfôringsklar yngel, 1. mars 2019. Klekkeprosenten på gruppene var henholdsvis 98,6 % for “all female” og 98,5 % for ordinær rogn.

- Veksten på all female-fisken var overraskende god, med tanke på at den ble sammenlignet med Gain-fisken, sier Ingrid Torvanger, avdelingsleder i Sande Settefisk.

Daglig leder i samme selskap, Tom Wilke, sier de er kjempefornøyde totalt sett, men at det var litt forskjell på smoltutviklingen på de to gruppene.

- All female-fisken måtte ha litt ekstra stimuli for å komme i smoltstatus, men litt naturlig lys hjalp til slutt. Vi har per i dag ikke kapasitet til å kjøre sjøvann på disse, men etter utbygging vil dette bli mulig, opplyser han.

Skal sammenligne to ulike fiskegrupper i sjø

Nordfjord Laks har to tillatelser fordelt på lokaliteter i Hyenfjorden og Nordfjord. De får sin settefisk fra Hyen Fisk og Sande Settefisk som produserer både regnbueørret og laks. Nordfjord Laks var de første som gikk over til kun all female på regnbueørreten på grunn av utfordringer med brakkvann og kjønnsmodning. De ønsket å gjøre det samme med laks som følge av samme problematikk.

- All female-fisken går på samme lokalitet som Gain-fisken, så det blir spennende å følge utviklingen for gruppene frem til slakt. Drømmen er å få “all female” med de andre selekterte egenskapene til  Gain-fisken (tillegg for lusemotstand og enda bedre vekst red. anm.), sier den daglige lederen.